Meny

Hvorfor taper kvinner kampen om kapitalen?

Investorkapital til kvinnelige gründere henger fortsatt kraftig etter. Connect BAN Bergen, som består av både kvinnelige og mannlige investorer, kan vise til bedre statistikk enn det som gjelder for Norge som helhet. Kvinnelige medlemmer i nettverket mener at Norge trenger betydelig flere kvinnelige investorer for at vi skal få til en markant endring.

– Vi kan ikke påvirke verden om vi ikke er med å eie den. Kvinner må inn på eiersiden, komme ut av komfortsonen og tørre å ta risiko. Vi må være villige til å stå i stormen og gi fra oss delvis trygghet for å skape endring, sier to av våre engleinvestorer Agathe Bøe Risa og Gudrun Jebsen. De har begge vært med på å bygge opp egne selskaper før de ble aktive tidligfaseinvestorer.  

Kun 2 av 100 kroner går til kvinner

I følge DN viser en fersk undersøkelse at 30 prosent av nye gründerselskaper i Norge blir etablert av kvinner, men kun får 2 prosent av investorkapitalen. 80 prosent av kapitalen går til bedrifter startet av menn, mens 18 prosent går til selskaper som har gründere av begge kjønn. 

Tallene i Connect BAN Bergen er bedre med tanke på kapitaltilgang for kvinnelige gründere. 12,2 prosent av kapitalen nettverket har investert så langt, har gått til selskaper etablert av kvinner. 

– Målet er selvsagt at statistikken skal bli mye bedre, men vi er glade for at vi ligger godt over gjennomsnittet i Norge, sier Ståle Stormark, BAN Manager i Connect Vest.

Kvinner er underrepresenterte

– Kvinner er underrepresenterte som gründere, som investorer, som styremedlemmer, styreledere og i toppledelsen generelt, konstaterer Bøe Risa og Jebsen.

Menn eier mer enn 80% av private aksjeverdier i Norge, og de har ofte bruttoformue og lønn langt over kvinner. Ledelse og investeringer er fortsatt ord som forbindes med menn.

Kvinner i dag har høy utdannelse og kompetanse, men må utfordre seg selv mer for å skaffe seg posisjoner. Kvinner må på banen der beslutninger blir tatt, og må lære i praksis det å eie og å investere i aksjer. Når kvinner ikke eier aksjer, får de heller ikke tilgang til aksjeutbytte og avstanden i inntekt blir større mellom kvinner og menn.

Agathe Bøe Risa, tidligfaseinvestor i Connect BAN Bergen

Ønsker flere kvinner i investornettverket

– Vi har mange kvinnelige gründere som fortjener å bli sett og som bør få anledning til å hente kapital, men da må flere kvinner investere og menn må ta til seg at mangfold gir bedre avkastning. Det viser forskningen, sier Agathe Bøe Risa. 

22 prosent av investorene i Connect BAN Bergen er kvinner. Bøe Risa og Jebsen ønsker at mange flere kvinner i Norges nest største by våger seg utpå som tidligfaseinvestorer.

Det er utrolig givende. Vi får muligheten til å følge spennende gründerprosjekter der vi både bidrar med vår egen kompetanse og lærer mye nytt sammen med gründeren. Og selv om det åpenbart er en risiko knyttet til å investere i gründerselskaper, ligger det også en trygghet i å investere sammen innenfor et nettverk.

Gudrun Jebsen, tidligfaseinvestor i Connect BAN Bergen

Connect BAN Manager Ståle Stormark ønsker seg også flere kvinnelige investorer til nettverket.

– Vi har sett at våre kvinnelige investorer går i bresjen for å løfte kvinnelige gründere. Våre kvinnelige medlemmer har litt andre “briller” på når de gjør sine vurderinger og investeringsbeslutninger, og tilfører et ståsted og perspektiver som kompletterer deres mannlige kolleger i nettverket. Sammen blir man bedre, sier Stormark.

Få saker i media

Bøe Risa og Jebsen trekker fram undersøkelser som viser at kvinner som plasserer kapital ofte får høyere avkastning enn menn, fordi de er mer tålmodige og langsiktige i sine investeringer. De ønsker at kvinner som tør å gå i front, blir synliggjort bedre, og skulle gjerne sett at media dro fram flere suksesser gjort av kvinner.

– Det er mange eksempler på kvinnelige investorer, gründere og toppledere som lykkes. De burde i større grad løftes fram som gode rollemodeller og til inspirasjon for andre, sier Jebsen.

– Media bør i mye større grad fronte mangfold enn det de gjør i dag, legger Bøe Risa til.

Kvinner må løfte kvinner

– I tillegg må kvinner som kommer i posisjoner bli flinkere til å dra med seg andre kvinner oppover, sier Bøe Risa.

Samtidig som hun mener at kvinner må vise interesse og tørre mer, slår hun fast at det ikke bare er kvinnene selv som må satse. Det må hele næringslivet gjøre gjennom å sørge for mangfold. 

– I Bergen ser vi mange positive trender. Vi bygger nettverk som Connect BAN Bergen og KvinnerInVest, vi holder styreseminarer og jobber for å bli mer synlige, men vi har uten tvil fortsatt et godt stykke å gå, avslutter Agathe Bøe Risa og Gudrun Jebsen.