Loading...

Slik jakter du investorkapital

Jakten på investorkapital kan være utfordrende. Her får du tips og råd på veien.

– Som gründer må du være tydelig på hva du skal få til og hvordan du skal få det til. Det er dette som legger grunnlaget for hvorfor vi som investorer skal ha troen på akkurat din idé, sier Marianne Sundsbø, tidligfaseinvestor og Connect BAN (Business Angel Network)-medlem.

Tydelighet og struktur

Sundsbø understreker også at tydelighet og oversikt over markedet er helt avgjørende:

-Først og fremst må du kunne forklare casen på en oversiktlig og enkel måte. Er casen rotete blir det vanskelig for oss som investorer å sette oss inn i problemet som skal løses. Vi må vite hva markedspotensialet er, samtidig må du som gründer kunne forklare hvordan du skal klare å ta dette markedet.

Tre viktige stikkord

Dag Skansen, rutinert tidligfaseinvestor og Connect BAN-medlem, trekker frem tre avgjørende stikkord som han alltid bruker i sine vurderinger:

  • team
  • skalerbarhet
  • troverdighet

– Skal du fange interessen til investorer, må du kunne vise hva som er revolusjonerende med din idé og hva forretningskonseptet går ut på. I tillegg må du vise frem selve teknologien. Hva er så bra med akkurat din teknologi? Samtidig er pengeaspektet alltid viktig, sier Skansen, og legger til:

– Hvem er eiere i dag, hva skal investorkapitalen brukes til og hvor lenge varer kapitalen?

Ikke gjort på to dager

Skansen poengterer også viktigheten av å planlegge nøye før du går ut og jakter investorkapital. En strategi på kapitalinnhenting er helt nødvendig og den er ikke lagt på to dager.

Dag Skansen
Foto: Dag Skansen, Connect BAN-investor

-Start i god tid, og velg ut de miljøene du har lyst til å hente penger i. Det blir en ekstremt vanskelig jobb om du skal pitche for absolutt alt og alle av investorer. Hvilken kapital er du ute etter? Ser du etter enkeltstående investorer eller et nettverk som Connect BAN? Dette er spørsmål du må stille deg selv.

Her er Skansen og Sundsbø helt samstemte. Som gründer må du være bevisst på hvem du kontakter om spesifikke ting. Du må være klar og tydelig på hvilken fase selskapet er i, samt hvilket industrielt område selskapet oppfattes å sortere under. Noen investorer ser etter definerte områder innen bærekraft, andre helse eller hardware.

Det er viktig å vite hvor du skal lete etter investorer, ellers blir prosessen unødvendig lang, og du når ikke ut til de som er relevante for deg. Marianne Sundsbø

Få på plass avtaler

Stian Solheim er advokat i PwC, og legger heller ikke skjul på at forberedelsene er helt avgjørende for om du som gründer skal lykkes med å hente kapital.

Foto: Stian Roska Revheim og Stian Solheim, PWC

-Først og fremst er det ekstremt viktig at selskapsstrukturen er oversiktlig og grei. Samtidig er det viktig at kapitalendringer og andre forhold er registrert som de skal være. Du må også passe på at selskapet har avtaler på forhold som skal gjennomføres. Det er viktig at disse er skriftlige avtaler, og ikke bare muntlige, forteller Solheim.

-Det å sikre en god aksjonæravtale som balanserer hensyn mellom gründer og investor på en god måte, er vesentlig. Det er viktig å ha en plan, men like viktig å ta forbehold om at alt ikke alltid går som ønsket.

Hvor mye kapital må til?

-Jeg tror mange gründere overtenker denne prosessen, og bruker lang tid på å bestemme seg for om de faktisk skal hente investorkapital eller ikke. Så tidlig som mulig i prosessen med å bygge et selskap, bør du ha et konkret forhold til hvor mye penger du trenger for å realisere selskapet, sier Roger Holthe Olsen. Han var med på å starte Dyrekassen i 2015, og har kjent investorjakten på gründerkroppen.

Holthe Olsens tips er å gjøre en analyse på hvor kostnads- og inntektsdriverne i din bedrift og industri er, og benchmarke mot konkurrenter og andre aktører det er naturlig å sammenligne seg med.

-I starten er det mye som fremstår som usikkert, og da må du bruke de parameterne du har tilgang på. Det er viktig å legge en plan tidlig i løpet, og en god hovedregel er at ting tar lenger tid enn du har tenkt og koster som regel ganske mye mer i form av penger og ressurser enn det du har beregnet.

Det er ikke alltid alt går som det skal, og da må du ha med deg folk du stoler på. Investorer som er gode rådgivere og som du kan diskutere med, er gull verdt. Roger Holthe Olsen

Finn kompetent kapital

-Har du et kapitalbehov du ikke kan dekke inn selv via egne midler eller over driften, må du derfor som gründer legge opp til finansiering så fort som mulig. Du må se på alt fra marketing, R&D, løpende utgifter til drift og bemanning og bake alt dette inn i kapitalbehovet. Det er helt avgjørende å ha et aktivt forhold til hvor mye penger du trenger.

I tillegg peker Holthe Olsen på viktigheten av å finne de riktige investorene. Kompetent kapital kan ikke undervurderes:

-Du må finne investorer som forstår selskapet ditt, forretningsmodellen din og bransjen du er i. Du må finne kompetent og relevant kapital. De må forstå hvor både kostnadene og investeringsbehovet ligger, og det er viktig at de er kompetente til å være med på reisen.

3 punkter for å lykkes med kapitalinnhenting

  • Hvor mye? Finn raskt ut hvor mye kapital du trenger. Lag et businesscase som også viser hva pengene skal brukes til.
  • Investormemorandum: Finn kompetent kapital og lag et skikkelig investormemorandum med all nødvendig informasjon. Dette tar tid, men er avgjørende for å skape tillit i kapitalmarkedet. Det viser også at du forstår både selskapet ditt og bransjen du opererer i.
  • Søk hjelp: Ha et realistisk forhold til din rolle og søk hjelp til å hente kapital om du trenger det.

Når skal du som gründer trekke deg ut?

Roger Holthe Olsen kan vise til en suksesshistorie med Dyrekassen, som til slutt ble solgt. Connects investorer solgte i 2019 sine aksjer i Dyrekassen til Felleskjøpet Agri SA med god fortjeneste. For en gründer som har brukt tusentals timer på å bygge opp et selskap, kan salg være et sårt punkt.

-En gründer kan se på det å selge selskapet sitt som et nederlag, men det er det absolutt ikke. Som gründer må du fra start ha et realistisk forhold til hvor lenge du bør og kan eie selskapet du har etablert, understreker Roger Holthe Olsen.

Husk: For en investor er exit-muligheter helt avgjørende!

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere