Connect Business Angel Network

Ønsker du å investere i startups og få tilgang til god dealflow? Hos oss blir du en del av et investornettverk med solid og mangfoldig kompetanse, og blir jevnlig presentert for nye investeringsmuligheter.

Kommende arrangement

Vis alle arrangement

Å investere i startups er både givende og spennende, men det er også en krevende og risikofylt øvelse. Derfor velger mange å være del av et nettverk av tidligfaseinvestorer. Connect Business Angel Network Vestland (Connect BAN Vestland) er blant de største tidligfasenettverkene i Norge med 94 investorer. Vi samarbeider også tett med våre søsternettverk i Stavanger og Haugesund og totalt utgjør vi et investornettverk bestående av over 130 medlemmer. 

Investeringspartnere

Investorene i Connect BAN har bred bransjekunnskap, erfaring som seriegründere og ledere i næringslivet. Her finner du investeringspartnere, men nettverket fungerer også som en læringsarena der investorene deler kompetanse og erfaring seg imellom og med gründerne de investerer i.

Connect BAN er ikke et fond og investerer ikke som en samlet gruppe. Hvert enkelt medlem tar egne beslutninger på bakgrunn av evaluering av tilgjengelig informasjon og egne undersøkelser.

Samfunnsansvar

Mange av våre investorer er opptatt av trippel bunnlinje. Som medlem i nettverket tar du også et samfunnsansvar ved å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver og legge til rette for morgendagens næringsliv.

Fordeler med å være investormedlem

  • Tilgang til gode gründercaser. Dette er selskaper som har kommet lenger enn idéfasen, og som flere eksperter har vært med på å vurdere som en god case før du får den presentert.
  • I de tilfellene du velger å investere, er du del av et større nettverk av medinvestorer og slipper å kjøre selve investeringsprosessen med selskapene på egen hånd.
  • Du blir del av et stort nettverk av spennende mennesker, mange med egen gründererfaring. Samlet har nettverket omfattende kompetanse på og erfaring med tidligfaseinvesteringer, bred bransjekunnskap og lang erfaring med å vurdere en gründercase.
  • Hos oss trenger du ikke være utlært. Investornettverket er en arena der du kan lære og stadig tilegne deg ny kompetanse.
  • Connect BAN er også en sosial arena. Vi møtes til investorlunsjer, pop-ups, investordager og andre Connect-arrangementer. I Bergen er det også mulighet for kontorplass (på fast basis eller gjesteplass) i Media City Bergen, midt i smørøyet av byens innovasjonsmiljø.

Selskaper vi har investert i

Vis alle selskaper →

Suksesshistorier

Vis alle historier →

Exits

Vil du vite mer om investormedlemskap i Connect Business Angel Network?

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg.

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere