Samarbeidspartnere

Connect er avhengig av gode støttespillere. En stor takk til våre samarbeidspartnere for at dere bidrar til at vi kan hjelpe lovende gründerselskaper på vestlandet med kompetanse og kapital.

Våre samarbeidspartnere