Arrangementer

Når mennesker møtes, skjer verdifulle koblinger mellom innovative konsepter, kompetanse og kapital. Koblinger som bidrar til at nye gründerselskaper får luft under vingene. 

På våre arrangementer møtes gründere, investorer og næringslivsaktører. Felles for oss alle er at vi ønsker å bygge morgendagens næringsliv. Velkommen til Connect-arrangement!

Våre samarbeidspartnere