Loading...

Investor og medlem: Mini-springbrett

Vi søker 6 erfarne investorer eller deg med solid kompetanse på forretningsutvikling. Du vil delta i et mini-springbrett-panel for å gi tilbakemeldinger til studentteam som skal presentere sine startupidéer. Kompetanse på teknologi/digitalisering er en fordel, men ikke nødvendig. 

Arrangør: Connect Vest, HVL

Bidra med din kompetanse på HVL sin Innovasjonsdag 2. november

Connect har et viktig samarbeid med Høgskulen på Vestlandet der vi hvert år bidrar med kompetanse fra næringslivet til studentene. Det gjør vi gjennom Connect Springbrett for studenter. Nå ser vi etter 6 investorer eller erfarne forretningsutviklere som vil dele sin kompetanse med studenter på HVLs innovasjonsdag. 

Hva er Connect Springbrett®?

Et tradisjonelt Connect Springbrett består av et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet som griller og utfordrer gründer og gir tilbakemeldinger på strategiske utfordringer. Connect håndplukker eksperter med riktig kompetanse, erfaring og nettverk. 2 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte. Vi kaller det en speed-date med næringslivet.

Connect Springbrett® for studenter

Innovasjonsdagen er et arrangement i tilknytning til innovasjonsfaget «Systemtenking og innovasjon for ingeniørar». Studentene kommer fra studieprogrammene innen dataingeniør, samt elektronikk og automasjon. Du vil få oppleve et bredt spekter av innovative ideer, alt fra banebrytende apper og digitale løsninger til nyskapende enheter med den nyeste sensorteknologien. Prosjektene har ofte svært relevante idéer med spennende tekniske løsninger, men studentene trenger å bli drillet på innovasjonsmetodikk.

Panelene er mindre enn i ordinære Springbrett. Vi trenger en investor eller forretningsutvikler til hvert panel. Alle panel vil også ha fagressurser fra høyskolen. Vi kan love deg at det er utrolig gøy å høre hvordan studentene har tenkt rundt problemstillingene de skal løse, og ikke minst veldig givende å være med å bidra..

Hva skal du gi tilbakemelding på?

Du skal gi tilbakemeldinger på den generelle levedyktigheten til prosjektene, mulige utfordringer knyttet til marked, kunder, markedsføring, samt veien videre for hvert prosjekt. Det vil også være nyttig med konstruktive tilbakemeldinger på selve presentasjonene og fremføringen. Still gjerne spørsmål om aspekter som ikke kommer klart frem i pitchen.

Forretningsaspektet ved prosjektene er ofte litt svakt utviklet, derfor er tilbakemeldinger og spørsmål rundt forretningsmodell, marked og kunder veldig nyttig. Etter innovasjonsdagen har studentene en drøy måned før de skal levere rapporten som de får karakter på. Det betyr at dine innspill er ekstra verdifulle for studentene.

Hvorfor skal du sette av en halv arbeidsdag til dette?

  • Du får møte morgendagens stjerner, teknologi-innovatørene. Denne gjengen er snart på full fart ut i arbeidslivet.
  • I pausene får du nettverke med de andre ekspertene som stiller opp i panelene
  • Og hvem vet - kanskje lærer du noe nytt når du hører hvordan studentene har tenkt når de utvikler sine idéer?

Registrer påmelding

Investor og medlem: Mini-springbrett

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere