Om oss

Connect Vest skal bidra til at innovative oppstartsselskaper på vestlandet lykkes. Dette er et arbeid vi gjør i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere, medlemmer og resten av økosystemet for tidligfase.

Connect Vest har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter på vestlandet siden 2001. Vi er en non-profit medlemsorganisasjon. Vårt arbeid finansieres gjennom offentlige midler, partneravtaler og medlemsavgifter. 

Konseptet som ligger bak vårt arbeid ble utviklet av professor Mary Walshok ved UC San Diego i USA i 1986. Under sitt arbeid med innovative bedrifter så Walshok at suksess som gründer i stor grad bygget på flaks. Mange hadde verken nettverk eller nok kompetanse. Det ble starten på Connect. 

Vi skal bidra til at lovende, innovative idéer lykkes gjennom å koble på de viktigste ingrediensene for suksess: Mennesker, kunnskap og kapital. Connect finnes i dag over hele verden. 

Vi i Connect Vest jobber fortsatt ut ifra grunnidéen om å bidra til rask kommersialisering av skalerbare, innovative produkter og tjenester, men vi har de siste årene videreutviklet organisasjonen. Siden 2016 har vi bygget opp et investornettverk, Connect Business Angel Network. Nettverket teller i dag 94 medlemmer bestående av business angels, family offices og fond i Vestland fylke. I tillegg har vi tett samarbeid med våre søster-nettverk i Stavanger (eyolf@stavangervekst.no) og Haugesund (aase.samdal@validehaugesund.no) og utgjør tilsammen over 130 investorer.Kontaktpersoner

Våre samarbeidspartnere