Pethal 2022 38953
Loading...

Connect Springbrett®

Er du en lovende og innovativ gründer? Vi gir deg en speed date med næringslivet der du får syreteste selskapets konsept og vekststrategi.

Speed-date med næringslivet

I Connect Springbrett® møter du som er gründer et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Vi håndplukker eksperter med riktig kompetanse, erfaring og nettverk. Eksperter som griller og utfordrer deg og gir deg tilbakemeldinger på de strategiske utfordringene du står i. På denne måten får du 2 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.

Resultater

Connect Springbrett® fører ofte til viktige endringer i eksempelvis forretningsmodellen eller markedsstrategien. Paneldeltakerne blir gjerne døråpnere for selskapet og en viktig del av deres nettverk, men får også selv ny kunnskap og utvidet nettverk.

tittel for bilde
her kommer noe tekst

Kostnadsfritt for gründer

Connect Springbrett® er kostnadsfritt for gründer. Tjenesten finansieres med midler fra Vestland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebanken Vest og fantastisk innsats fra våre medlemmer og vårt nettverk.

Prosessen

Søk om Connect Springbrett

Kommer selskapet ditt med en innovativ løsning eller noe helt nytt i markedet? Vet du at det finnes kunder som er villige til å betale? Er konseptet skalerbart med globalt potensiale? Har selskapet adresse i Vestland fylke? Kan du svare ja på disse spørsmålene? Søk om Connect Springbrett!

Våre Springbrett-selskaper

Vis alle selskaper →

Våre samarbeidspartnere