Loading...

Mentor

En mentor med riktig kompetanse og erfaring kan være en nyttig og inspirerende sparringspartner, bidra til å løfte deg videre på gründerreisen og være en viktig døråpner.

Hvem kan få mentortilskudd? 

Mentorordningen til Innovasjon Norge er et tilbud til daglig leder i innovative bedrifter under 5 år. Du kan ikke søke spesifikt om mentor hos Innovasjon Norge, men snakk med din saksbehandler om muligheten for et mentortilskudd i kombinasjon med finansiering.

Hva går et mentorsamarbeid ut på? 

Et mentortilskudd fra Innovasjon Norge består av 30 timer én-til-én samtaler mellom mentor og deg som er daglig leder i gründerbedriften. Mentor skal være en diskusjonspartner som bidrar med spisskompetanse og erfaring. Hun/han skal gi råd, men også stille de kritiske spørsmålene og våge å utfordre deg. Målet er at du gjennom mentorordningen får tilgang på kompetanse og nettverk du ellers ikke ville hatt. 

Mentor skal i samtaler og sparring overføre sin kompetanse og kunnskap slik at du som gründer blir bedre i stand til å utvikle ditt eget selskap. Det er viktig å understreke at en mentor ikke skal påta seg å utføre arbeidsoppgaver for bedriften. 

Hvorfor bruke tid på et mentorsamarbeid?

En Menon-rapport utarbeidet for Innovasjon Norge høsten 2018, viser at mentorsamarbeid har positiv innvirkning på økonomisk vekst og øker sannsynligheten for overlevelse.

Hvordan finner vi riktig mentor til deg? 

En rådgiver hos Connect Vest gjør en behovskartlegging sammen med deg som er daglig leder i gründerbedriften. Her finner vi sammen ut hvilken kompetanse og erfaring det er viktig at mentor har, før vi presenterer to kandidater med riktig profil. Vi har et stort nettverk i næringslivet og har bygget opp en solid mentordatabase, men i jakten på de riktige kandidatene ser vi også utenfor eget nettverk. 

God kjemi er en viktig faktor i et vellykket mentorsamarbeid. Derfor anbefaler vi alltid et uforpliktende møte mellom mentorkandidat og gründer før mentorkontrakten signeres.

Connect Vest har lang erfaring med å finne dyktige mentorer til gründere. Vi har siden 2010 gjort flere hundre mentorkoblinger på vegne av Innovasjon Norge på vestlandet. Siden 2020 har vi hatt det nasjonale ansvaret for Innovasjon Norges mentorordning.

Hvem kan være mentor? 

Det viktigste er spisskompetanse og relevant erfaring fra næringslivet. En person som allerede sitter i gründerselskapets styre, er investor i selskapet eller på annen måte allerede er innleid til selskapet, kan IKKE ta en mentorrolle. Det er Connect Vest eller en av våre samarbeidspartnere som godkjenner mentor i hver enkelt sak.

Hvordan honoreres et mentoroppdrag?

Et mentoroppdrag på 30 timer i Innovasjon Norge sin mentorordning, honoreres med 31.500 kroner eks mva. Faktura skal sendes til gründerselskapet etter at alle timene er gjennomført og en kort rapport er ferdigstilt. 

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Ønsker du å være mentor?

Meld din interesse for å være mentor her

Suksesshistorier

Vis alle historier →

Våre samarbeidspartnere