Loading...

Investorintervjuet: Hans Petter Torsvik

Selv om uroen i verden har ført til en ny «boom» innen olje og gass, er det hevet over enhver tvil at vi må heie frem og aktivt bidra til at gründerbedrifter som kan skape lønnsomme arbeidsplasser og samtidig løse noen av FN’s bærekrafts mål, skal lykkes.

Hans Petter Torsvik er en av 80 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network (Connect BAN). I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Hans Petter Torsvik

For 10 år siden gav Torsvik seg som daglig leder i et programvareselskap, et selskap som vokste jevnt og trutt i de 13 årene han var leder.

– En kombinasjon av manglende motivasjon og energi førte til at jeg ønsket å bruke de siste 15-20 årene av mitt yrkesaktive liv på noe mer meningsfylt.

Var det derfor du begynte som tidligfaseinvestor?

- Ja, jeg kom etter hvert i kontakt med noen gründere og Connect Vest. Gjennom springbrett og mentoroppdrag kom jeg tett på flere oppstartselskaper.

Energien, pågangsmotet, kompetansen og mange spennende ideer, trigget meg og gav meg ny energi. Erkjennelsen av at de fleste gründerne også trenger kompetanse og kunnskap som kun erfaring kan gi, overbeviste meg om at å jobbe aktivt med tidligfaseselskap var en «vinn-vinn» modell for min del.

Med noe oppsparte midler, var det også mulig å bidra som investor. Da vi i 2016 etablerte Connect BAN kom jeg i kontakt med likesinnede med komplementær kompetanse og erfaring. Da skjønte jeg at en engleinvestor-modell kunne bidra til å utvikle flere spennende og levedyktige bedrifter med vekstpotensial.

Hva ser du etter når du skal investere i en startup?

Å forstå produkt/løsning og skaleringsmulighetene er viktig, men det aller viktigste for meg er teamet og gjennomføringsevnen. En av mine beste investeringer ble gjort basert på en klokketro på teamet. De siste årene har FN’s bærekrafts mål blitt tydeligere og viktigere som en del av det jeg ser etter.

Hva har du lært av tidligfaseinvesteringene dine så langt?

Med en differensiert portefølje reduseres risikoen og det ser ut til å gi OK pay-back for min del. Det er også begrenset hvor mye tid og kapital man kan bidra med over tid, derfor reduseres både appetitten og mulighetene til å investere gradvis.

Selv med at par vellykkede exit’er i min portefølje, ser jeg at fokus og mer målrettet «exit-kompetanse» er viktig. Exit’er hvor større og riktigere finansielle eller industrielle investorer overtar «stafettpinnen» fra engleinvestorene, er en bærekraftig og god modell.

Jeg er trygg på at ytterligere 3-4 av selskapene jeg har investert i, vil utvikle seg til gode «exit-kandidater». Det store spørsmålet er NÅR dette vil skje og hva slags payback dette vil gi.

Hvordan bidrar du inn i casene du investerer i?

Jeg har vært «deal lead» for flere selskaper og også hatt styreverv. Etter at jeg for 3 år siden traff en seriøs, kreativ og kunnskapsrik gründer, har jeg valgt å gå «all in» som daglig leder i et av disse selskapene. I Disruptive Value Group (DVG) har vi FN’s bærekrafts mål høyt på agendaen når vi utvikler en «plattform» for neste generasjon materialteknologi.

Vårt ultimate mål er å utvikle EnviSeal, som er en bærekraftig løsning for permanent plugging av oljebrønner. På veien mot dette langsiktige målet utvikler vi produkter og løsninger innen maritim sektor, bygg- og anleggsindustrien og skoindustrien. I DVG samarbeider vi med andre oppstartselskaper.

Hvorfor valgte du å bli medlem i Connect BAN?

Connect BAN er et tverrfaglig nettverk med komplementær kompetanse og erfaring. Dette bidrar til å øke mulighetene for at gründerbedrifter kan lykkes og således redusere investeringsrisikoen. Å ha et bredt og kompetent nettverk er verdifullt i seg selv, ikke bare som et investorfellesskap.

Connect BAN ønsker flere nye investorer i vårt medlemsnettverk. Hva er din oppfordring til dem som vurderer dette?

Vi trenger å utvikle flere bærekraftige bedrifter. Selv om uroen i verden har ført til en ny «boom» innen olje og gass, er det hevet over enhver tvil at vi må heie frem og aktivt bidra til at gründerbedrifter som kan skape lønnsomme arbeidsplasser og samtidig løse noen av FN’s bærekrafts mål, skal lykkes. Her må flere bidra. Det er både lærerikt, meningsfylt og lønnsomt å bidra med kompetent kapital gjennom Connect BAN.

Connect Business Angel Network – noe for deg?

(Denne saken ble først publisert på våre gamle nettsider i oktober 2022)

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere