Meny

Connect BAN Vestland

Connect Vest server og drifter Connect BAN Vestland og sørger for en god dealflow av kvalitetssikrede gründerselskaper. Medlemmene i nettverket møtes til månedlige investorlunsjer der de får presentert 1-2 gründercaser som har vært gjennom prosesser med Connect Vest. Vi ser at selskapene i porteføljen har en betydelig høyere overlevelsesrate enn det som er tilfelle for gründerselskaper generelt.

"For investorene i nettverket er den kvalitetssikringen Connect står for, helt vesentlig. Som tidligfaseinvestor må du være del av et nettverk og et system, ellers blir du for liten og risikoen for stor.”

Dag Skansen, investor i Connect BAN