Loading...

Investorintervjuet: Torgrim Rabben

– Vi lever i en tid som krever nytenkning. Ikke bare oppfinnsomme og gøyale produkter og tjenester, men løsninger som dekker reelle behov og tjener både samfunn og miljø.

Torgrim Rabben er en av 80 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network (Connect BAN). I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Torgrim Rabben

Utdannet automasjonsingeniør og påbygning økonomi for ingeniører. Har jobbet i ulike roller i Siemens, Equinor (den gang Statoil) og nå Siemens Energy.

Hvorfor begynte du som tidligfaseinvestor?

Vi lever i en tid som krever nytenkning. Ikke bare oppfinnsomme og gøyale produkter og tjenester, men løsninger som dekker reelle behov og tjener både samfunn og miljø. Som tidligfaseinvestor får jeg mulighet til å se morgendagens løsninger ta form og vinne frem. Drømmen er selvsagt å kunne følge noen fra startup til suksess.

Hva ser du etter når du skal investere i en startup?

Jeg er opptatt av samfunnsnyttige og miljøbevisste løsninger og jeg er overbevist om at det er i dette segmentet man vil finne de fremtidige vinnerne. Mulighetene er mange og markedet er stort. Sirkulærøkonomi er noe som ligger mitt hjerte nært. Løsninger innen energi-økonomisering og/eller energiproduksjon er en god nummer to. En case med elementer av dette, i et lovende marked, drevet frem av et engasjert og målbevisst team med både gjennomføringsevne og -vilje – det trigger min interesse.

Hva har du lært av tidligfaseinvesteringene dine så langt?

Min medinvestor Geir Steve Sørensen og jeg er ferske som tidligfaseinvestorer. Inntil nå har vi holdt oss til det som finnes på børs. Nå ønsker vi å lære mest mulig av alle de flinke menneskene i nettverket. Foreløpig har vi satt penger i Grasp og vi håper å kunne følge Keelspot til suksess. Tålmodighet er vel første læresetning.

Hvordan bidrar du inn i casene du investerer i?

Vi har et ønske om å en gang prøve oss som gründere med egne ideer. Foreløpig blir det «the next best thing» – å hjelpe andre til å lykkes med det man har til rådighet av kapital og kompetanse. Vi har begge ingeniørbakgrunn. Å finne de rette tekniske løsningene som gir merverdi for kunden kan være utfordrende. Vi stiller gjerne som sparringspartnere når det gjelder diskusjoner rundt tekniske løsninger og kommer gjerne med innspill for økt kundenytte.

Hvorfor valgte du å bli medlem i Connect BAN?

Jeg ønsker å lære mest mulig om gründervirksomhet – hvordan man arbeider frem og presenterer en case. Jeg vil også lære hvordan andre investorer tenker og hva de vektlegger når de velger ut sine favoritter. Denne dynamikken er spennende og interessant. Jeg ønsker å bygge nettverk, delta i diskusjoner, case-evalueringer og bidra med idéer og innspill med min kompetanse der jeg kan. Connect BAN sammen med Connect Vest tilbyr et veldig spennende miljø med mange flinke mennesker. Det er utrolig inspirerende å være en del av miljøet og lære av de mer erfarne investorene.

Connect Business Angel Network – noe for deg?

(Denne saken ble først publisert på våre gamle nettsider i september 2022)

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere