Loading...

Investorintervjuet: Marcus Andreas Olsen

Suksess i tidligfaseinvesteringer handler om å se potensialet i menneskene bak ideene. Marcus Andreas Olsen løfter frem teamets betydning over ideen selv, en innsikt han har fått gjennom år med erfaring som tidligfaseinvestor.

I serien "Investorintervjuet" utforsker vi perspektivene til nøkkelpersoner i Connect Business Angel Network (CBAN). Vårt nettverk består av over 100 dyktige tidligfaseinvestorer i Vestland, der mange har bakgrunn som ledere og seriegründere. De sitter på en unik kompetanse om gründerskap og investeringsprosessen.

Marcus Andreas Olsen

Business Development Manager i ZNL Energy og erfaren investor i Connect Business Angel Network

Hva motiverer deg til å investere i tidligfaseselskaper?

Mitt engasjement i gründerverdenen er drevet av lidenskap for innovasjon og de menneskene som er hjernen bak løsningene. Jeg har en sterk tro på at samarbeidet mellom noen av våre beste gründere og et stadig bedre økosystem kan føre til Norges neste enhjørning.

Du vurderer mange potensielle investeringsmuligheter i løpet av et år, hvilke kriterier veier tyngst for deg?

Teamet bak en idé er essensielt. Jeg ser etter gjennomføringsevne og evnen til å håndtere utfordringer og utnytte nye muligheter. I tillegg vektlegger jeg betydningen av markedets beredskap, kundenes villighet til å betale og et unikt konkurransebilde. En samlet vurdering av disse faktorene bestemmer om jeg mener timingen for en investering er riktig.

Hva har vært dine mest lærerike øyeblikk eller utfordringer som investor?

Et godt tips er å ikke bli forført av ideer uten å gi tilstrekkelig oppmerksomhet til teamets gjennomføringskapasitet. Det er også viktig å bygge opp en differensiert portefølje og samarbeide med andre investorer, spesielt gjennom nettverk som CBAN.

Et av de første selskapene jeg investerte i var et teknologisk tungt case med industrielt fokus. Det var veldig vanskelig å få med co-investorer fordi mange ikke forstod hva selskapet egentlig gjorde. Som deal lead lærte jeg at vi måtte forenkle budskapet. Da investorene forstod potensialet, ble emisjonen overtegnet. I dag har selskapet vokst med store internasjonale kunder, lever i beste velstand og kan bli en lukrativ investering. Marcus Andreas Olsen

Hva er verdien av å være medlem i CBAN for din del?

Medlemskapet har gitt meg tilgang til et omfattende nettverk og muligheten til å arbeide tett med et hundretalls gründere. Disse erfaringene har ikke bare vært inspirerende, men også bidratt til min personlige og faglige vekst.

Hva er din styrke som investor?

Jeg er fleksibel og bredt orientert. Mitt fokus er på forretningsutvikling og internasjonalisering fremfor å være innsnevret til ett segment. Jeg setter pris på bredden av spisskompetanse som er tilgjengelig i CBAN og ser verdien i å gjøre hverandre bedre ved å bruke nettverkets ressurser til å hjelpe selskaper med å nå sine mål.

De siste årene har jeg møtt og jobbet med et tresifret antall gründere med ulike idéer og ulik kompetanse, men med en viktig fellesnevner - alle har en drøm og vil se den bli virkelig. En mer inspirerende hverdag skal du lete lenge etter. På mange måter har min drøm blitt virkelig gjennom Connect BAN. Marcus Andreas Olsen

Hvilken sak eller trend er du mest lidenskapelig opptatt av i dagens gründermiljø?

For meg handler det ikke bare om å finne den neste store idéen; det handler om å forme en fremtid hvor ansvarlighet og bærekraft går hånd i hånd med teknologisk innovasjon. ESG er en tematikk jeg er ekstra opptatt av. Verden står ovenfor store utfordringer som rammer neste generasjon, disse bør vi løse i vårt tidsrom. Jeg har stor tro på at gode selskaper fra Vestland vil være en del av løsningene fremover.

*begrepet "økosystem" brukes ofte i innovasjon- og vekstmiljøet: brukt i denne sammenhengen mener en alle virkemidler og offentlige og private aktører som sammen med gründere bidrar til innovasjon. 

*ESG: forkortelse for Environmental, Social and Governance, på norsk oversatt til miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold. Dette er et verktøy for å vurdere og rangere hvor godt et selskap ivaretar ikke-finansielle faktorer som klima og miljø, sosiale forhold og -rettigheter. Sagt på en enklere måte; et mål for hvor bærekraftig et selskap er.

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere