Loading...

Investorintervjuet: Ivar Hillestad

Manglende eller mangelfulle aksjonæravtaler kan ødelegge selv det beste gründerselskapet. Tidligfaseinvestor og advokat Ivar Hillestad har en kjepphest som gründere bør få med seg: Sett opp aksjonæravtaler svært tidlig, og ha med et punkt om exit-strategi.

I serien "Investorinterjvuet" snakker vi med medlemmer i Connect Business Angel Network. Investornettverket vårt består nå av 93 tidligfaseinvestorer i Vestland, der mange har bakgrunn som ledere og seriegründere. De sitter på en unik kompetanse om gründerskap og tidligfaseinvesteringer. 

I dette intervjuet snakker vi med:

Ivar Hillestad
Advokat og partner i Hill&co Advokatfirma

Hvorfor begynte du med tidligfaseinvesteringer?

Det var en kombinasjon av nysgjerrighet og interesse. Jeg har vært interessert i oppstartsmiljøet lenge og har som advokat jobbet mye med vekstselskaper. I tillegg har jeg fortløpende hatt en del styreverv. Jeg er opptatt av det å bygge selskap, jeg er jo også gründer selv. 

Selv om det hadde vært gøy om et av selskapene jeg har investert i, lykkes stort, så gjør jeg ikke dette primært for å få en kjempegevinst. For meg handler tidligfaseinvesteringene også om lokalpatriotisme. Det er gøy å se at andre lykkes, og om vi kan bidra til at selskaper fra Vestlandet gjør det bra nasjonalt og internasjonalt, så er det ekstra gøy.

Hva ser du etter når du investerer?

Jeg må like forretningsideen og se at det er skalerbart. For å lykkes må konseptet ha stort potensiale for vekst. At det også er bærekraftig, er en selvfølge. Jeg ser også på personene og deres drivkraft. Jeg må ha troen på menneskene bak. Du ser når noen virkelig brenner for noe. Det må være en ambisjon der, noen som tør å tenke stort.

Hva har du lært av investeringene dine så langt?

At det er viktig å snakke med gründerteamet i en tidlig fase og få kjennskap og nærhet til prosjektet før investering. For meg har Connect Springbrett vært en gylden mulighet til nettopp det. Som tidligfaseinvestor må du gjøre et grundig forarbeid.

Jeg er ikke en investor som MÅ være hands-on, og jeg er ikke den som roper etter rapporter. Detaljstyring fra en aksjonær kan være tidkrevende. Hvis jeg først tror på teamet, har jeg tillit til at de leverer. Men jeg liker å bidra om jeg blir spurt, gjerne i advisory board. Ivar Hillestad, investormedlem Connect Business Angel Network

Hvorfor er du medlem i CBAN?

Jeg er en nysgjerrig person, og opptatt av å lære av andre i næringslivet og knytte kontakter med folk fra ulike bransjer. Det er også en av grunnene til at jeg har vært med på å bygge opp miljøet Hill&co sitter i på Bryggen nå. I Connect BAN treffer jeg folk som jeg ikke ser så ofte ellers. Jeg går fra hvert eneste møte og tenker at "dette var nyttig."

Hva tenker advokaten Hillestad om aksjonærer og aksjonæravtaler i startups?

Det er viktig at gründere tenker seg om rundt hvilke eiere de skal ha. Det er ikke gitt at et tech-selskap bare skal ha folk som er gode på teknologi. Når en måler suksess, ser en at det er viktig å ha ulik kompetanse i styret. Ikke bare folk fra samme bransje. 

Som gründer trenger du noen som tør å stille de dumme spørsmålene, og det gjør gjerne folk som ikke kjenner bransjen så godt. Det kan bli en kjempesuksess å ha en slik person i styret. Ivar Hillestad, investormedlem Connect Business Angel Network

Min kjepphest er å sette opp aksjonæravtaler svært tidlig. Disse avtalene bør også inneholde et punkt om exit-strategi. Når skal en ta exit og hvilke parametere skal gjelde? Det kan for eksempel være en bestemmelse om at en uansett ikke skal selge de første 3 årene. Eller: dersom vi 10-ganger verdien til selskapet, skal vi selge uansett.

Det kan være veldig ødeleggende for selskapet og gründerne om det ikke foreligger en aksjonæravtale. Jeg har sett selskaper som har gått bra, men som likevel har gått konkurs på grunn av støy rundt at noen investorer går ut i kombinasjon med manglende eller mangelfulle aksjonæravtaler.

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere