Loading...

Investorintervjuet: Vidar Hardeland

Han har alltid vært nysgjerrig på teknologiske nyvinninger og lar seg fascinere av hvordan gründere prøver å løse ting på helt nye måter. Så da kunstig intelligens for alvor rullet inn over oss, bestemte Vidar Hardeland seg for å fylle på med kunnskap om programmering og KI. - Det har ført til at jeg har blitt mer opptatt av selskaper som har en hardware-komponent, sier Connect BAN-investoren.

I serien "Investorintervjuet" har vi denne gangen snakket med Vidar Hardeland, kommunikasjonsleder i Equinor og en dedikert tidligfaseinvestor. Vidar deler sine tanker om motivasjonen bak investeringene, erfaringer som investor og verdien av å være medlem i Connect Business Angel Network. Vårt nettverk består av over 100 dyktige tidligfaseinvestorer i Vestland, der mange har bakgrunn som ledere og seriegründere. De sitter på en unik kompetanse om gründerskap og investeringsprosessen.

Vidar Hardeland
Kommunikasjonsleder i Equinor

Hva motiverer deg til å investere i tidligfase selskaper?

Jeg har alltid vært nysgjerrig på teknologiske nyvinninger, og mange av tidligfaseselskapene prøver å løse ting på helt nye måter. Det er utrolig spennende. Jeg synes det føles veldig givende å kunne bidra til å realisere drømmene gründerne har om å skape nye produkter og ny virksomhet.

Hvordan vurderer du potensielle investeringsmuligheter?

Først og fremst må det ligge et spennende konsept til grunn. Deretter bør det være bra folk. Jeg lar meg altfor lett begeistre av gründere med drivkraft, derfor passer jeg på at jeg også har grunnleggende tro på konseptet. Jeg liker å være tidlig inne, og da er risikoen stor, og det er vanskelig å vite om konseptet kan lykkes. 

Siden jeg er med i Connect Business Angel Network har jeg et stort nettverk med andre investorer å spille på. Jeg lytter til alle, både kritiske og begeistrede innspill på nye investeringsmuligheter, men til syvende og sist må jeg selv følge min egen intuisjon. Vidar Hardeland, investormedlem Connect Business Angel Network

Siden jeg er nysgjerrig og opptatt av ny teknologi generelt, og gjerne prøver ut ting, får jeg hele tiden utviklet kunnskapen og intuisjonen. Jeg har ikke funnet noen vitenskapelig tilnærming til dette, men er stadig på jakt etter metoder som kan hjelpe meg i prosessen. Christian Rangen skal holde seminar med medlemmene i Connect BAN snart, og det er en ypperlig mulighet for å lære mer.

Hva har vært dine mest lærerike øyeblikk eller utfordringer som investor?

Den siste tiden er det flere selskaper som har hatt behov for mer penger, og ved flere anledninger har de hentet inn penger på betydelig lavere selskapsprising enn jeg har betalt i utgangspunktet. Hvis jeg fortsatt har tro på konseptet, har jeg prøvd å bli med på emisjonene, men noen ganger har minstetegningen blitt satt veldig høyt. Det synes jeg er usolidarisk mot småinvestorer som da blir vannet ut, og da gir jeg beskjed. Jeg har funnet ut at det hjelper å si fra, og at selskapene i samråd med storinvestorene ofte åpner opp for lavere tegningsbeløp. Et sunt engleinvesteringsmiljø er avhengig av at småinvestorer ikke blir overkjørt av større fisker litt lenger fram i løypa.

Hvordan ser du på verdien av å være medlem i Connect BAN?

Gjennom Connect BAN blir jeg oppmerksom på mange investeringsmuligheter jeg ellers ikke ville visst om. Jeg synes det er veldig kjekt å møte gründere og høre om nye konsepter. Det er også fint å kunne sparre med andre investorer, og ikke minst med de som er tilknyttet administrasjonen og i styret i Connect BAN, der jeg selv sitter. Mange har kunnskap som supplerer og korrigerer mine egne inntrykk. Det er også fint å få faglig påfyll gjennom nettverket.

Hva ser du på som din styrke som tidligfaseinvestor?

Til vanlig jobber jeg med kommunikasjon i Equinor. Jeg har derfor mye erfaring med å jobbe mot industri og tekniske fagdisipliner, både i ledergrupper på høyt nivå og direkte mot fagfolk. Det har gitt meg både en organisatorisk og teknisk ballast som kan være nyttig for mange gründere.

Jeg vet en del om hvordan store selskaper jobber. Gjennom kommunikasjonsfaget har jeg erfaring med å jobbe med strategiutforming og spesielt utrullingen av strategi, og det tror jeg også kan være nyttig for mange tidligfaseselskaper. Vidar Hardeland, investormedlem Connect Business Angel Network

Hva er den saken eller trenden du er mest lidenskapelig opptatt av i dagens gründermiljø?

Jeg har nylig fått faglig påfyll innen programmering og kunstig intelligens fordi jeg tror dette vil endre måten vi jobber på i framtiden, og åpne opp nye muligheter. Jeg tenker derfor en del på hvordan selskaper kan utnytte denne teknologien, men også om det kan skape nye sårbarheter for softwarebaserte startupselskaper som kan bli møtt med hardere konkurranse på grunn av kunstig intelligens. Nye virksomheter bør passe på at de har noe spesielt som ikke så lett lar seg kopiere av neste generasjon ChatGPT. Jeg har derfor blitt mer opptatt av selskaper som har en hardware-komponent, enn jeg har vært tidligere. Software skalerer lett, men når en AI-chatbot plutselig kan generere kode på sekunder skaper det noen nye sårbarheter som jeg fortsatt prøver å forstå. Samtidig åpner kunstig intelligens opp for uante muligheter for de som treffer rett. Vi lever i en spennende tid, uten tvil.

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere