Loading...

Investorintervjuet: Dag Skansen

Skansen er en av investorene i Connect Business Angel Network som har vært med i gamet lengst og har investert i flest selskaper. Selv går han gjerne aktivt inn i selskapene han investerer i. I dette intervjuet kaster han en brannfakkel inn i tidligfasemiljøet.

– Det er for lite fokus på de private tidligfaseinvestorene, sier han.

Dag Skansen er en av over 80 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network (Connect BAN). I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Hvorfor begynte du som tidligfaseinvestor?

I 2014 solgte jeg selskapet jeg hadde bygget opp gjennom 20 år. Siden jeg da hadde en rolle som heltidspolitiker, ble det ikke tid til så mye annet. Men i 2016 ble det rom for å begynne med andre ting. Da bestemte jeg med for å se på mulighetene for å arbeide med nyskaping. Etter litt vurdering var det lett å se at Connect var det etablerte miljøet som jeg syntes var interessant. Dyrekassen ble min første investering. Jeg gikk inn i styret og bidro så godt jeg kunne. Det ble både aktivt og lærerikt, og jeg erfarte at bistand fra en erfaren person var viktig for de fire gründerne. Noen år etterpå ble det også en hyggelig avkastning.

Hva ser du etter når du skal investere i en startup?

Jeg ser etter skalerbarhet, at gründer har de rette kvalifikasjoner og faktisk er sulten nok på suksess. I tillegg må produktet være unikt nok og ha et stort markedspotensial utover Norges grenser. Vi er et altfor lite hjemmemarked til at et selskap kan satse kun her. Etter hvert har jeg fokusert mer på teknologi, som f.eks. Bergen Carbon Solutions, Safeback og Tekslo Seafood. Alle disse er unike i sin sektor, har stort vekstpotensial og svært dedikerte gründere.

Hva har du lært av tidligfaseinvesteringene dine så langt?

Jeg har vært åpen for å investere i mye forskjellig. Det var i starten et bevisst valg. I sum er jeg godt fornøyd når det gjelder avkastning, både med tanke på det jeg har cashet inn og de verdiene som ligger i porteføljen. Likevel har læringskurven vært bratt. I starten vurderte jeg ikke skalerbarhet tilstrekkelig. Enkle apper eller å gå inn i en bransje med en ny vri er greit nok for å bli en aktør, men uten å ha noe unikt og nytt, er det mindre skalerbart.

Noen gründerteam svarer dårlig til de forventningene de skaper før vi investerer, men dette er ofte vanskelig å se før investeringen er gjort. I de tilfellene vi oppdager slik mismatch mellom skapte forventninger og det selskapene faktisk viser, handler det om å finne løsninger. Det har vi gjort i 4-5 av selskapene jeg har investert i, for eksempel ved å gå ut som investorer eller fusjonere med et annet selskap. I slike tilfeller viser nettverket sin verdi gjennom at flere kan gå sammen for å finne løsninger.

Hvordan bidrar du inn i casene du investerer i?

Jeg mener det er avgjørende viktig å være aktiv i selskapene. De beste utbyttene eller verdistigningene jeg har i porteføljen, er i de selskapene jeg og/eller andre investorkolleger har engasjert seg aktivt. Dette er også litt av tanken bak Connect Business Angel Network – at flere kan investere og noen tar engasjement som aktiv investor, helst i styret i selskapene.

Hvorfor valgte du å bli medlem i Connect BAN?

Først og fremst er jeg genuint interessert i å skape verdier og business. Jeg har tro på nettverk. Connect BAN har siden jeg ble medlem i 2016 utviklet seg bra, men det er fortsatt mye å gjøre i tidligfasesegmentet. Det handler ikke bare om oss som er deltakere i nettverket. Det finnes mange støtteordninger for selskapene. Særlig er Innovasjon Norge en viktig aktør. Men etter min erfaring er det for lite fokus på de private tidligfaseinvestorene. Med bedre rammebetingelser for å drive investornettverkene, ville også flere gründere hatt betydelig større suksess enn de har i dag.

Hvordan mener du bedre rammebetingelse for private investorer vil hjelpe gründere?

Investorene klarer fint å håndtere sine investeringer og bære den risikoen de tar i dette markedet, men driftsstøtte til slike nettverk som Connect BAN, ville vært svært effektfullt. Det hadde gitt mulighet til betydelig mer kvalitetssikring av selskaper og dermed økt risikoavlastning og dessuten mer kompetanseoverføring til selskapene. Den kompetansen investorer sitter på, viser seg ofte å være avgjørende viktig for at gründerselskapene skal lykkes. Mentorordningen til Innovasjon Norge er ett eksempel på dette, men det er behov for å fasilitere arenaer som gir slike gode koblinger mellom investorer som kan arbeide aktivt med selskapene. Støtte til denne typen rammebetingelser mangler i dag.

Ofte er også tidligfaseinvestorenes funksjon å være svært tidlig inne med sine investeringer. Å etablere en kapitalstruktur som sikrer videre investering og vekst – noen som tar over i neste fase, vil sørge for at flere selskaper klarer vekstfasen. Vi har så lenge jeg har vært med i dette gamet snakket om «dødens dal», og den er like reell i dag. Dette bør være litt til ettertanke for de fleste i oppstartsmiljøet.

Connect Business Angel Network – noe for deg?

(Denne saken ble først publisert på våre gamle nettsider i september 2022)


Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere