Loading...

Investorintervjuet: Eirik Sandal

Etter 20 år som IT-konsulent, sa Eirik Sandal i 2018 opp jobben i EVRY. Han ville satse tiden sin på å få gründerselskaper til å fly.

Sandal er en av 85 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network. I en ny serie vil vi framover presentere spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Eirik Sandal

Eirik Sandal studerte og jobbet seks år i USA før han flyttet hjem til Norge og en IT-karriere i Bergen. Nå er han medgrunnlegger i Nordiq Products AS som utvikler et produkt som assisterer førstehjelpere i felt, i tillegg jobber han med nye forretningsmodeller for elektriske fly i Elfly AS.

– Sporadisk utvider jeg spagaten med mentoroppdrag og konsulentoppdrag innenfor prosjektledelse, legger han til.

Hvorfor begynte du som tidligfaseinvestor?

– Jeg var med å arrangere First Tuesday Bergen i fem år, og ble så inspirert av folk og selskap at jeg gradvis investerte mer i tidligfaseselskaper – og til slutt ønsket å jobbe med gründerskap på heltid. Her har jeg et langsiktig perspektiv, og prøver å justere risiko ved å investere i flere selskaper. I tillegg liker jeg å tro at jeg kan kontrollere noe av risikoen ved å følge opp selskapene selv.

Hva er dine styrker?

– Jeg er analytisk og liker å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Jeg forstår og kan kommunisere med både ledelse og teknikere. Generelt sett er jeg en nysgjerrig person og interessert i hva som motiverer folk.

Hva har du lært gjennom nettverket?

– Mye kompetanse er samlet, og jeg kan finne mye glede i et godt spørsmål. Det er veldig nyttig og lærerikt å høre andres perspektiver på en case. Oppstartsselskap skal gjennom en lang hinderløype. Utfordringen som tidligfaseinvestor er å se realismen i et målbilde og vurdere hvor egnet gründerteamet, og investorene, er til å håndtere det som kan oppstå.

- Faget er en herlig kombinasjon av å identifisere risiko og å se muligheter.

Hvilke investorer ønsker du selv å se i Connect BAN?

– Jeg setter pris på mangfold i bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. Det er stort mangfold blant casene som blir presentert i Connect BAN, så jeg ønsker folk fra alle yrkesgrupper. Jeg håper også å se enda flere gode exits og suksessfulle gründere som løfter økosystemet også som investorer. Dette kan gi enorm verdi til nye gründere.

Hva tenkte du selv første gang du gikk inn som investor?

– Min første case gjennom nettverket var TenkLabs, som lager programvare for 3D-modellering i VR. Det er betryggende å støtte seg til andre investorer i beslutningsfasen – og morsomt å dele reisen med dem!

Noe du vil dele med andre om investoropplevelsen?

– Det er mye god læring i å bli tidligfaseinvestor. Da jeg deltok på Angel Challenge (et opplæringsprogram for investorer) for første gang, oppsummerte en annen investor det godt ved å si at dette tremånedersprogrammet var mer lærerikt enn tre år på BI! Faget er en herlig kombinasjon av å identifisere risiko og å se muligheter. I tillegg blir man beriket av mange flinke folk på veien.

(Denne saken ble først publisert på våre gamle nettsider i desember 2020)

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere