Loading...

Hva kjennetegner et godt team?

Gründerteamet trekkes alltid frem som en viktig faktor for suksess, og er en av faktorene investorer ser nøye på når de vurderer en investering. Hvorfor er teamet så viktig? Og hvordan bygger du et godt team?

– Teamet er i bunn og grunn bedriftens egenskap til å kunne gjennomføre prosjektet og visjonen sin. Det hjelper ikke å ha verdens beste idé, dersom personene i selskapet ikke makter å løfte det godt og raskt nok frem, sier Lennart Krohn-Hansen, CEO i Frisk Forlag og investor i Connect BAN.

Kompetanse, hardt arbeid og prioriteringer

Investorkollega Janicke Allers er enig og utdyper:

– Et selskap i tidlig fase er bygget på en ide og oppgaver på rekke og rad. Teamet er de som sammen skal gjøre ideen til et produkt i det riktige markedet med evnen til å justere, vokse og skalere. Det betyr hardt arbeid og prioriteringer, nødvendig kompetanse innen oppstart og ledelse, produktutvikling, markedsforståelse og evnen til å jobbe sammen og med omgivelsene. En ide har liten verdi uten et samlet team til å gjøre noe med ideen.

Hva er et godt team?

Så hva kjennetegner egentlig et godt team? Krohn-Hansen mener et godt selskap i stor grad handler om teamets evne til å skape gode systemer, og å videreutvikle disse over tid. Gode systemer frigjør tid til nye oppgaver, gjør det enklere å vokse og hindrer kostbare, gjentagende feil.

– Et godt team har tydelige definerte ansvarsområder og er klar over hverandres styrker og svakheter, sier han.

Janicke Allers trekker frem at et godt team har felles forståelse for jobben som skal gjøres, i tillegg til nødvendig kompetanse for å løse oppgavene og ikke minst vilje til å stå sammen.

– For meg betyr det en miks av faglig forståelse og planlegging, egenskaper som stayer-evne og smidighet, samt det å lytte og bruke omgivelsene, sier Allers.

Et godt team preges av en kultur hvor en kan be hverandre om innspill og hvor bedriftens felles mål er tydelige. Hver enkelt rolle er tydelig nok til at en vet hva som er sitt ansvarsområde, men samtidig utformet slik at det er rikelig med plass for egen videreutvikling og forbedring av rollen. Lennart Krohn-Hansen

Hvordan bygge et godt team?

Krohn-Hansen startet Frisk Forlag i 2016 sammen med Anders Berget. Selskapet har nå åtte ansatte, og de to gründerne har brukt mye tid på å hente inn de riktige personene til riktig tid.

– En viktig faktor for oss er om den ansatte selv er motivert for å videreutvikle sin rolle til noe mer enn det den er i dag. Altså at personen sine egne ønsker for hva han/hun vil jobbe med om tre til fem år samsvarer med potensiale i rollen. Det er viktig at rollen er tydelig definert, men åpen nok til å at det er rom for videreutvikling, sier Krohn-Hansen.

– Vi har en praktisk oppgave for søkere som er igjen etter første intervjurunde. Her blir svarene anonymisert av en annen ansatt, slik at vi kan se på disse med mest mulig «nye» øyne. Gjennom denne prosessen har vi ofte opplevd at «favorittene» faller fra og at den endelige ansatte kommer litt «overraskende» på oss, forteller forlagsgründeren.

Teamet må utfylle hverandre

Med gode avklaringer om forventninger, behov og smidighet, kommer en langt, mener Janicke Allers.

– Teamet må utfylle hverandre, og sammen være i stand til å ta diskusjoner med ulike perspektiver for å drive prosjektet fremover. Kompetanse innen ulike oppgaver må samkjøres, som produktutvikling og innpass i markedet, legger Allers til.

Teamet må endres underveis

Et team i oppstart og vekst er to vidt forskjellig ting både når det gjelder størrelse, fokus, kompetanse og omfang av oppgaver.

– Roller og utøvere vil og bør endre seg betydelig underveis, påpeker Allers, og legger til:

– En entusiastisk pådriver i oppstart er ikke alltid den som skal drive et selskap i vekst, hvor definerte roller og prosesser er nødvendige for å holde stø kurs videre.

Krohn-Hansen legger vekt på at et team i oppstart trenger generalister og evne til å tenke bredt, men at spesialistene blir viktigere og viktigere ettersom bedriften blir mer moden og rollene tydeligere.

– Etter noen år handler det om å hente inn kompetanse som kan løfte den avklarte rollen til et høyere nivå enn det generalistene fra starten selv kunne, understreker Lennart Krohn-Hansen.

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere