Loading...

Investorintervjuet: Wenche Teigland

Da Wenche Teigland bestemte seg for å bli engleinvestor i Connect BAN, kastet hun seg like godt rett ut på dypt vann. I en av sine første caser bestemte hun seg for å ta på seg rollen som deal lead.

Teigland er en av 85 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network. I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Wenche Teigland

Master i mechanical engineering fra USA, master i technology management fra NTNU og NHH.

-Deal lead-rollen er en veldig fin måte å komme inn i nettverket på. Du blir kjent med andre investorer, og lærer mye om hvordan nettverket jobber. Når du samtidig vurderer å investere selv, blir det ekstra verdifullt å være deal lead. Jeg ble i prosessen godt kjent med selskapet og fikk god kontakt med gründerne. Wenche Teigland

Tung kompetanse på energi

Teigland har jobbet med energi i snart 30 år. Hun startet i oljeindustrien som prosessingeniør og senere som prosjektleder. Da jobbet hun for de store oljeserviceaktørene og var med på flere av de store prosjektene på 90-tallet, men har også jobbet i et oppstartsselskap innen olje- og gass. Utover 2000-tallet og etter hvert som fokuset rundt klimaendringer og utslippsreduksjon økte, kjente Teigland på et voksende ønske om å skifte kurs.

–Jeg gjorde et bevisst valg i 2006. Jeg valgte fornybar energi, forteller Teigland.

Spennende framtid for fornybar energi

Som del av konsernledelsen i BKK fikk Teigland først ansvaret for energiområdet, og hadde vannkraft, småkraft, vindkraft og fjernvarme på menyen. Senere ble hun direktør for BKK Nett. Etter 14 år i konsernledelsen i BKK var det tid for å justere kursen igjen. I 2017 satte hun seg på skolebenken igjen for å ta en master i teknologi og innovasjon.

-Jeg var så griseheldig at jeg fikk være et halvt år på Stanford University i Silicon Valley som del av studiet. Som en av de eldste studentene blant verdens flinkeste studenter, fikk jeg oppleve at det foregår utrolig mye spennende der ute. Innovasjon som du nødvendigvis ikke får brukt så mye tid på når du sitter med en tung lederstilling på innsiden av et stort selskap.

Wenche Teigland deler nå arbeidshverdagen sin mellom en rekke styreverv i både store og små selskaper, rådgivning og å være en aktiv tidligfaseinvestor. I tillegg er hun ekspertrådgiver for Horizon Europe.

Hvorfor begynte du som tidligfaseinvestor?

Det var en prosess. Da jeg sluttet i BKK etter 14 år som toppleder var jeg klar for noe helt nytt. Jeg hadde lyst til å bruke min erfaring og kompetanse til å jobbe med de grønne løsningene. En bærekraftig utvikling er avgjørende for vår fremtid og jeg ønsker å bidra. Nå er det også politisk vilje med et offensivt EU i front. Det neste tiåret kommer det til å skje utrolig mye spennende. Som tidligfaseinvestor kan du delta i utviklingen på en mye mer dynamisk måte. Det motiverer meg!

Investorprofil

Vi har investert i 5 selskaper i løpet av det siste halvannet året. Strategien er at vårt investeringsselskap skal gå inn i selskaper hvor vi har forutsetninger for å forstå bransjen og kan bidra. Stikkordene er clean tech, energi og mobilitet. Energi, mobilitet og proptech er kjempeinteressant og har tette grenseflater. I dette spacet kommer det til å skje mye nytenking og innovasjon fremover.

Hva er dine styrker som tidligfaseinvestor?

Definitivt min bransje- og ledererfaring. En av mine styrker ligger i å utvikle team og organisasjoner. Som engleinvestor er du på mange måter også en coach. Energi- og mobilitetsfeltet er mine bransjefelt og her håper jeg å kunne gi gründere mye støtte og input.

Hva har du lært gjennom nettverket?

Som om jeg har jobbet mye med investeringer gjennom mange år, så er det å være engleinvestor noe helt annet. Jeg er i aller høyeste grad fortsatt på opplæring. Connect BAN er en viktig læringsarena for meg. Mange av investorene her har gjort både gode og dårlige erfaringer de siste årene. Det kommer hele nettverket og gründerne til gode. Sammen blir vi sterkere og flinkere hele tiden.

Som investor må du være kritisk i vurderingen av selskaper, men det er fort gjort å bli altfor kritisk. Her har jeg lært å lytte til andre. Selvfølgelig er det noe som mangler i en startfase, og ikke alt er like realistisk. Men dersom man tror på teamet og konseptet, skal vi heie på ideen, entusiasmen og det at de tør. En del av vår jobb er å guide og være med på å støtte i den videre utviklingen slik at alt etter hvert kommer på plass.

(Denne saken ble først publisert på våre gamle nettsider i februar 2021)

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere