Meny

Hege Elvestad slutter i Connect Vest

Hege Elvestad har sagt opp sin stilling som daglig leder i Connect Vest og tar fra 1.1.2020 over som ny daglig leder av Trigger Jobb AS.

De siste 11 årene har Elvestad utviklet Connect Vest til å bli en viktig og synlig aktør i innovasjonsmiljøet på Vestlandet. Under hennes ledelse har organisasjonen i tett samarbeid med partnere utviklet nye tjenester både for gründere og etablert næringsliv.

Connect Vest har de siste årene bygd opp Norges største nettverk av engleinvestorer, som så langt har investert 60 millioner kroner i 29 gründerselskaper på Vestlandet. Dette er et arbeid som har stor betydning for hele økosystemet i tidligfase. Parallelt med gründerarbeidet har organisasjonen siden 2016 også jobbet med omstilling og vekst i etablert næringsliv, og fra i høst tilbyr Connect Vest et kommersielt styreprodukt til små og mellomstore bedrifter.

Hege Elvestad har gjort en formidabel innsats som daglig leder i Connect Vest. Sammen med de ansatte har hun vært motor for en viktig videreutvikling av organisasjonen, mangedoblet aktivitetene, sikret vekst i medlemsmasse og partneravtaler og posisjonert og forankret Connects tilbud blant næringsliv og offentlige bidragsytere. Hun forlater Connect Vest med de aller beste skussmål og alle i organisasjonen, styret og de ansatte ønsker henne lykke til i den nye, spennende jobben. 

Torstein Skage, fungerende styreleder i Connect Vest

Elvestad fratrer som daglig leder i Connect Vest 31.12.2019. Styret har igangsatt arbeidet med å finne ny daglig leder.