Meny

Grasp skal revolusjonere helsevesenet

Med-tech selskapet Grasp fikk i fjor 35 millioner kroner fra Forskningsrådet til «Grasp Buddy» – en «kompis» som overvåker smerter hos pasienter. Den skal muliggjøre at barn kan være hjemme i trygge omgivelser og samtidig ha en tett dialog med behandlerteamet på sykehuset.

Dette er Grasp:

  • Grasp er en liten ball som kan klemmes på når det oppstår følelser som stress, sinne, angst, frykt, smerte og sorg.
  • Det er også mulig å klemme ballen når det oppstår positive følelser.
  • Når ballen klemmes på, vil den huske og registrere når du klemte, hvor lenge og med hvilken styrke.
  • All berøring av ballen vil lagres og kan lastes inn og visualiseres i den medfølgende appen, som en digital dagbok. På denne måten vil både pasient og lege få en klar og visuell oversikt av pasientens tilstand.

Et estimert marked på 120 milliarder kroner årlig

Ballen er i dag i bruk i kliniske studier på sykehuset i Østfold og ved Bømlo Folkehøgskule, i tillegg er Haukeland sykehus og Halden kommune pilotkunder. Det estimerte tilgjengelige markedet ligger på 120 milliarder kroner årlig i alle kundesegmentene i Europa og Nord-Amerika.

Det tilgjengelige markedet deles opp i sykehus og klinikker, legekontor, rehabiliteringssenter, yrkesrettet rehabilitering, sykehjem og forsikringsselskap. En markedsandel på kun 1% av det nordiske markedet er anslått til å gi en omsetning på 150 millioner kroner årlig.

Kaster ballen over grensen neste år

Grasp er med i EY’s Amplifier programme. Sammen med deres beste konsulenter gjør selskapet nå en markedsevaluering i Tyskland, UK og USA. Allerede neste år planlegger de å sende ballen ut i verden. Internasjonaliseringen begynner med Norden i 2023, deretter står resten av EU og UK for døren i 2024 før Grasp ser mot USA i 2025.

 

Rapportering og tolkning av smerte er utfordrende

Forskning viser at selvrapportering er avgjørende når det kommer til å vurdere og behandle smerter hos pasienter. Det er imidlertid også vist at pasienter syns det er utfordrende å overføre smerte til en skala.

Samtidig er det krevende for helsepersonell å tolke og trekke konklusjoner basert på pasientens smertekommunikasjon. Tidligere forskning viser også at barn har særlige utfordringer med å evaluere og håndtere smerte. Dette gjør oppfatninger av smerte i pediatrien til en utfordring. Det er denne floken Grasp vil løse.

Kom seg gjennom tøffe år ved hjelp av Connect BAN

Connect BAN er i dag inne i selskapet med 10 investorer. Daglig leder Ingvald Grindheim er klar på at investeringene fra Connect BAN har betydd at selskapet har kommet seg gjennom flere spennende, men tøffe år. År der fokuset har ligget på utvikling av produktet, og markedsfokuset derfor har vært vanskelig.

– Samarbeidet med Connect BAN har bidratt til å gi oss høyere kompetanse når det gjelder blant annet pitching, profesjonalitet og kapitalinnhenting, sier Grindheim.

Connect BAN-investor Hermund Linde lot seg imponere av menneskene bak konseptet. Troen på teamets gjennomføringsevne overbeviste ham.

Forretningsideen var god. Menneskene bak ga et godt inntrykk og jeg hadde tro på teamet. De basale forutsetningene for å lykkes med forretningsideen var virkelig til stede

- sier Hermund Linde, Connect BAN-investor, om hvorfor han investerte i Grasp

Tverrfaglig samarbeid

Med 35 millioner kroner fra Forskningrådet, har prosjektet «Grasp Buddy» som mål å utvikle bedre løsninger for å kunne vurdere og monitorere smerter hos pasienter, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet har samlet ressurser på tvers av fag og sektor, og blir dermed et tverrfaglig samarbeid på tvers av helsenivå. Med den nye og innovative løsningen, vil inneliggende barn og voksne kunne monitorere og kommunisere symptomer via Grasp sin teknologi – direkte til behandler.

Avstandsoppfølging ved hjelp av «Grasp Buddy»

Grasp Buddy vil også åpne muligheten for hjemmeoppfølging. En løsning for avstandsoppfølging av akutte og kroniske smerter for voksne og barn skal testes og valideres. Det betyr at barn kan være hjemme i trygge omgivelser, og samtidig ha en tett dialog med behandlerteamet på sykehuset.

– Grasp blir en metode med et tilhørende verktøy. Det handler om å registrere en subjektiv følelse eller en sentral hendelse i forbindelse med pasientens behandlingsopplegg, både for akutte og kroniske tilstander. Dette vil revolusjonere helsevesenet, sier gründer Ingvald Grindheim.