Meny

Et grønt industrieventyr

Det begynte som en bacheloroppgave. I dag har Bergen Carbon Solutions 11 ansatte, et verdifullt investornettverk og muligheten til å bli det nye industrieventyret på Vestlandet.

– Jeg tenkte det måtte være mulig å skape en økonomi rundt dette med CO2. Selskapene må kunne tjene penger på det for at det skal fungere i praksis. Og her ønsker vi å bidra. 

Jan Børge Sagmo, CEO i Bergen Carbon Solutions, utdannet seg som kjemiingeniør. Bacheloroppgaven han skrev med Finn Blydt-Svendsen handlet om å lage karbon-nanofiber av CO2. Den sikret plass i inkubatorprogram, og to dager etter fullført studie i 2016 ble Bergen Carbon Solutions etablert.

– Det var ikke planen å starte for seg selv igjen, men jeg tenkte «sjansen er for god til å la være». Og det står jeg ved i dag. 

Kompetent kapital 

De har testet og utviklet prototyper, og står nå foran en emisjon på 40-70 millioner kroner. Sagmo har fått god støtte på veien av blant annet BIR, BKK Spring, og Connect BAN Vestland.

Gründerreisen hadde vært vanskeligere hadde det ikke vært for Connect BAN.  Connects investorer er kompetent kapital, og min holdning er: Si alltid ja til kompetent kapital!

Sagmo fremhever den varierte og unike erfaringene nettverket bidrar med. Han presiserer at det handler om mer enn penger. 

Nettverket styrker både på rådgiversiden og i styret, og setter ofte søkelys på de riktige tingene.  

Om jeg lykkes med Bergen Carbon Solutions, ønsker jeg selv å gå inn i englenettverket.

Jan Børge Sagmo, CEO i Bergen Carbon Solutions

En investors perspektiv 

Investor Dag Skansen fra Connect BAN Vestland ble kjent med BCS allerede i 2016. To år senere bidro han til at selskapet hentet inn 30 millioner. Her gikk han selv inn med flere investorer fra nettverket. 

Etter denne runden ble Skansen advisor for selskapet. Han så gründerne levere fremdrift og resultater i utviklingen. Dette overbeviste ham om at de både kan, og vil, levere i fremtiden. 

– Konseptet er testet uog virker, nå skal vi videre. Selskapet skal hente kapital til å skalere opp et anlegg hos BIR, en kompetent samarbeidspartner og co-investor, sier Skansen. 

– Jeg tror selskapet har potensiale til å bli det nye, norske industrieventyret etter oljen. Det er grønt, klimapositivt og ekstremt skalerbart! For å si det slik: mine aksjer er ikke til salgs! 

Verdifulle kontakter 

Blant dem som gikk inn på eiersiden i BCS, er BKK Spring. Daglig leder Andreas Tufteland Engelsen ser muligheter fremover.

Bergen Carbon Solutions er et spennende selskap med et stort fremtidig økonomisk og miljømessig potensial. Vi vil bidra til et nytt industrieventyr på Vestlandet.

Han løfter også frem Connect BAN Vestland, og omtaler det som et imponerende og velfungerende englenettverk. 

– Det er enormt viktig for å skape nytt næringsliv i regionen. Engleinvestorene bidrar med viktig erfaring og kompetanse som kan være avgjørende for at selskapet lykkes. 

Connect BAN er attraktivt både for oppstartselskaper på jakt etter kapital og for co-investorer som oss.

Andreas Tufteland Engelsen, daglig leder i BKK Spring

Løsninger kan endre bransjen

Også BIR har samarbeider med BCS. Daglig leder Ingrid Hitland forklarer at BIR har faglig interesse når de støtter oppstartsbedrifter. For BIR er det viktig å støtte gründere som kan bidra til utvikling innenfor fagområder knyttet til deres bransje, sier Hitland. 

– Å bruke røykgassen fra vårt forbrenningsanlegg til å produsere karbon-nanofiber er målet. Dette vil være et viktig bidrag i vårt arbeid med å finne løsninger for CO2-fangst. Dersom en slik løsning lykkes, vil det gi uante muligheter. 

Unik kompetanse og grønn lønnsomhet

Nå ser CEO Sagmo fremover. Selskapet har ansatt flere i 2020, og vil øke staben videre. Han presiserer verdien av et godt team. At BCS har ansatte fra seks nasjoner er resultat av bevisste valg om å søke internasjonalt, sier Sagmo.

Det er mange flinke mennesker som ikke heter Per og Kari; utnytt dette! Vi har en ekstremt god organisasjon nå, hvor alle har unik kompetanse på sine områder, sier Sagmo.

Han fokuserer på positive forsterkninger i arbeid med bærekraft.

– Min tanke er at grønn atferd skaper grønne arbeidsplasser. Da må prosjektet være bærekraftig, sirkulært, og ikke minst sikre fortjeneste! Vi kan ikke bare ha pisk i arbeidet mot grønnere løsninger, vi trenger også gulroten.

– Vi må tenke sirkulærøkonomi, bærekraft, og økonomisk lønnsomhet samtidig.