Meny

Investorintervjuet: Ivar Borge

For 3 år siden sluttet Ivar Borge som partner i PwC for å jobbe som selvstendig investor. Det ble starten på en fantastisk reise.

Borge er en av 85 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network. I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Navn: Ivar Borge
Utdanning: Ingeniør fra Høyskolen på Vestlandet og Siviløkonom fra NHH. Executive MBA fra LSE, HEC Paris og NYU Stern.

Borge har mer enn 20 års erfaring som konsulent, partner og leder i PwC. Fra consulting har han bransjeerfaring innenfor blant annet professional services, sjømat, energi og teknologi.
De siste 3 årene har han jobbet som selvstendig investor og styreleder/styremedlem i en rekke selskaper.

Hvorfor begynte du som tidligfase-investor?

– Jeg ville gjøre noe annet, noe som gir mening, og samtidig ha «skin in the game». Det var et ønske om større frihet og variasjon, og å gå fra tung struktur til en mer fleksibel hverdag. Det har vært kjempegøy, men også krevende til tider! Jeg føler at jeg får veldig mye ut av det. Det er spennende å jobbe med ulike selskaper som står overfor vekst, og ikke minst jobbe med flinke, «sultne» gründere.

Hva er dine styrker?

– Struktur og nettverk i tillegg til mye energi. Jeg har kompetanse på strategi, finans, M&A og formalia i prosessene. Jeg har opparbeidet meg bred kunnskap fra mange typer virksomheter, og har erfaring med å bygge og utvikle selskaper. God forretningsforståelse gjør at jeg kan være en relevant samtalepartner og støttespiller for mange.

Investorprofil

Gjennom investeringsselskapet Hillwood har Borge investert i en rimelig stor portefølje av selskaper. Porteføljen er svært variert med ulike bransjer og modenhet på selskapene. Eierposisjonene varierer også, fra små minoritetsposter til rundt 50%. Porteføljen inneholder flere tech-selskaper, inkludert fintech, parktech og plattformer. Men også retail, consulting og media. Borge understreker at han ikke har bransjefokus, men et mer bredt fokus.

– Bredden er et bevisst valg. Selskapene jeg går inn i er langt på vei et produkt av personlige relasjoner.

Borge trekker frem at han baserer seg mindre på investor-pitcher, og mer på relasjoner han har bygget seg opp gjennom arbeidslivet eller investornettverk.

Hands on

Borge har tatt mange forskjellige posisjoner i vekstselskaper, men legger ikke skjul på at han foretrekker rollen som styreleder.
– Jeg vektlegger å være en aktiv investor. Lagt til grunn at selskapet har betydelig vekstpotensial, går jeg som regel bare inn der det er match mellom selskapets behov og min kompetanse.

Hva er din opplevelse av å være en del av Connect BAN nettverket?

Det er mange kompetente og hyggelige mennesker med ulike bakgrunner, men som deler felles interesser. Jeg har sittet på begge sider av bordet, både investert og hentet penger, og har gode erfaringer med begge deler. Som investor må du ha et nettverk, og du må ha en portefølje. Ellers tar du for mye risiko alene. Lokaliseringen på Media City sammen med de andre nettverkene og klyngene er også veldig positivt.

En arena for læring

Jeg har hatt stor læringseffekt og overføringsverdi mellom ulike caser og typer selskaper. Det er flere fellestrekk enn en intuitivt skulle tro, da man ofte møter på de samme problemstillingene.

Jeg vil anbefale andre investorer å være en del av et slik nettverk. Men en må også vite hva en går til, og være tydelig på hvilke roller en ønsker å ta. Alt fra passiv investor til aktivt deltakende. Spesielt hvis du skal være deal lead må du tro på casen selv. Personlig ønsker jeg å se enda flere aktive investorer som er med og utvikle selskapene.

Kaibosh: fra konkurs til vekst  

Da brillemerket Kaibosh ble slått konkurs i 2019, kjøpte Borge konkursboet. Siden har han vært med å restrukturere og bygge en ny strategisk og finansiell plattform for selskapet for videre vekst sammen med gründerne. Borge tok på seg rollen som deal lead for selskapet, og Connect BAN spilte en viktig rolle for å hente inn kapital, der mange investorer ble med i flere runder.

– Vi har bygget en solid grunnmur og gjort de viktigste investeringene. Gründerne og resten av teamet er dedikerte og dyktige. De kan bransjen. Med ny CFO og god kontroll på det økonomiske er vi nå rigget for å ta vekststeget så snart vi kan legge korona bak oss.