Meny
Connect

Mentor

En mentor med riktig kompetanse og erfaring kan være en nyttig og inspirerende sparringspartner, bidra til å løfte deg videre på gründerreisen og være en viktig døråpner.

Hvem kan få mentortilskudd?

Mentorordningen til Innovasjon Norge er et tilbud til daglig leder i innovative bedrifter under 5 år.

Innovasjon Norge har som mål å bidra til flere gode gründere og ønsker å tilby kompetansetjenester sammen med sine tilskudds- og låneordninger. Kombinasjonen kapital og kompetanse er viktig for gründerselskapers mulighet til å lykkes med kommersialisering og vekst. Derfor vurderer INs saksbehandlere om en mentor kan styrke selskapets forutsetninger for å lykkes, når de behandler søknader om finansiering.

Dette betyr at det ikke er mulig å søke spesifikt om mentor hos Innovasjon Norge, men at du som gründer kan spørre om å få mentor sammen med et tilskudd eller lån.

Hva går et mentorsamarbeid ut på?

Mentorsamarbeidet består av 30 timer én-til-én samtaler mellom mentor og daglig leder i gründerbedriften. Mentor skal være en diskusjonspartner som bidrar med spisskompetanse og erfaring. Hun/han skal gi råd, men også stille de kritiske spørsmålene og våge å utfordre gründer.

Målet er at daglig leder gjennom mentorordningen får tilgang på kompetanse og/eller nettverk hun/han ellers ikke ville hatt.

Mentor skal i samtaler og sparring overføre sin kompetanse og kunnskap slik at daglig leder selv blir bedre i stand til å utvikle eget selskap.

Det er viktig å understreke at en mentor ikke skal påta seg å gjøre oppgaver for bedriften.

Hvordan finner vi riktig mentor til deg?

En mentor har kompetanse og erfaring som er skreddersydd de behovene bedriften har.  Connect Vest har siden 2010 gjort flere hundre mentorkoblinger for Innovasjon Norge. En Menon-rapport utarbeidet for Innovasjon Norge høsten 2018, viser at mentorsamarbeid har positiv innvirkning på økonomisk vekst og øker sannsynligheten for overlevelse.

En rådgiver hos oss gjør en behovskartlegging sammen med daglig leder i gründerbedriften. Her finner vi hvilken kompetanse og erfaring mentor skal ha.  Vi har et stort nettverk i næringslivet og har bygget opp en stor mentordatabase, men i jakten på riktige mentorkandidater ser vi også utenfor eget nettverk og eksisterende database.

Hvem kan være mentor?

Det viktigste er riktig kompetanse og erfaring, og at mentor og mentee har god kjemi. Derfor anbefaler vi alltid et uforpliktende møte mellom mentorkandidat og mentee før mentorkontrakten signeres. En person som allerede sitter i gründerselskapets styre, er investor i selskapet eller på annen måte allerede er innleid til selskapet, kan IKKE ta en mentorrolle.

Det er ikke slik at Innovasjon Norge har en liste over godkjente mentorer. Det er Connect Vest eller en av våre samarbeidspartnere som godkjenner mentor i hver enkelt sak.

 

 

"Mentorordningen er gull verdt, det er uvurderlig for strategi og planlegging. ”

-Anne Rosvold, daglig leder Exin.no/Bergen Base Camp

Nasjonal mentorkobler

Connect Vest er fra mars 2020 nasjonal kobler for Innovasjon Norge sin mentortjeneste. Innovasjon Norge behandler alle søknader, mens Connect Vest er ansvarlig for å finne mentorene.

Les mer på Innovasjon Norges nettsider!