Meny
Connect

Mentor

En mentor med riktig kompetanse og erfaring kan være en nyttig og inspirerende sparringspartner, bidra til å løfte deg videre på gründerreisen og være en viktig døråpner.

Hvem kan få mentortilskudd?

Mentorordningen til Innovasjon Norge er et tilbud til daglig leder i innovative bedrifter under 5 år.

Innovasjon Norge har som mål å bidra til flere gode gründere og ønsker å tilby kompetansetjenester sammen med sine tilskudds- og låneordninger. Kombinasjonen kapital og kompetanse er viktig for gründerselskapers mulighet til å lykkes med kommersialisering og vekst. Derfor vurderer INs saksbehandlere om en mentor kan styrke selskapets forutsetninger for å lykkes, når de behandler søknader om finansiering.

Dette betyr at det ikke er mulig å søke spesifikt om mentor hos Innovasjon Norge, men at du som gründer kan spørre om å få mentor sammen med et tilskudd eller lån.

Hva går et mentorsamarbeid ut på?

Mentorsamarbeidet består av 30 timer én-til-én samtaler mellom mentor og daglig leder i gründerbedriften. Mentor skal være en diskusjonspartner som bidrar med spisskompetanse og erfaring. Hun/han skal gi råd, men også stille de kritiske spørsmålene og våge å utfordre gründer.

Målet er at daglig leder gjennom mentorordningen får tilgang på kompetanse og/eller nettverk hun/han ellers ikke ville hatt.

Mentor skal i samtaler og sparring overføre sin kompetanse og kunnskap slik at daglig leder selv blir bedre i stand til å utvikle eget selskap.

Det er viktig å understreke at en mentor ikke skal påta seg å gjøre oppgaver for bedriften.

Hvem kan være mentor?
Hvordan finner vi riktig mentor til deg?

Mentor blir plukket fra vårt store nettverk i næringslivet, men vi leiter også utenfor nettverket for å finne akkurat den kompetansen selskapet trenger.

Skreddersydd kompetanse

En mentor har kompetanse og erfaring som er skreddersydd de behovene bedriften har.  Connect Vest har de siste årene gjort flere hundre mentorkoblinger for Innovasjon Norge. En Menon-rapport utarbeidet for Innovasjon Norge høsten 2018, viser at mentorsamarbeid har positiv innvirkning på økonomisk vekst og øker sannsynligheten for overlevelse.

Mentorordningen til Innovasjon Norge tilbyr en erfaren diskusjonspartner som forplikter deg til å heve blikket, se utfordringer og muligheter som du som leder bør ta grep om. Du vil møtes med øyne som ser bedriften utenfra, kritiske spørsmål, råd og forventninger om framdrift underveis.

Mentortjenesten er et tilbud til daglig leder i innovative bedrifter. Samarbeidet består av 30 timer én-til-én samtaler der man diskuterer og får veiledning rundt utvalgte strategiske utfordringer.

 

 

"Mentorordningen er gull verdt, det er uvurderlig for strategi og planlegging. ”

-Anne Rosvold, daglig leder Exin.no/Bergen Base Camp

Skreddersydd kompetanse

En mentor har kompetanse og erfaring som er skreddersydd de behovene bedriften har. Når vi finner mentorkandidater til et selskap, leiter vi i vårt eget nettverk og i nettverks nettverk. Connect Vest har de siste årene gjort flere hundre mentorkoblinger for Innovasjon Norge. En Menon-rapport utarbeidet for Innovasjon Norge høsten 2018, viser at mentorsamarbeid har positiv innvirkning på økonomisk vekst og øker sannsynligheten for overlevelse.

Nasjonal mentorkobler

Connect Vest er fra mars 2020 nasjonal kobler for Innovasjon Norge sin mentortjeneste. Innovasjon Norge behandler alle søknader, mens Connect Vest er ansvarlig for å finne mentorene. Vi har knyttet til oss dyktige samarbeidspartnere i andre deler av landet for å løse oppdraget, og er stolte over å ha Connect Sørlandet, Connect Midt, IKT-Norge, Kunnskapsparken i Bodø og Fyrin i Troms og Finnmark med på laget.

Les mer på Innovasjon Norges nettsider!