Meny

Investorintervjuet: Wenche Teigland

Da Wenche Teigland bestemte seg for å bli engleinvestor i Connect BAN, kastet hun seg like godt rett ut på dypt vann. I en av sine første caser bestemte hun seg for å ta på seg rollen som deal lead.

Teigland er en av 85 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network. I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Navn: Wenche Teigland
Utdanning: Master i mechanical engineering fra USA, master i technology management fra NTNU og NHH.

-Deal lead-rollen er en veldig fin måte å komme inn i nettverket på. Du blir kjent med andre investorer, og lærer mye om hvordan nettverket jobber. Når du samtidig vurderer å investere selv, blir det ekstra verdifullt å være deal lead. Jeg ble i prosessen godt kjent med selskapet og fikk god kontakt med gründerne.

Tung kompetanse på energi

Teigland har jobbet med energi i snart 30 år. Hun startet i oljeindustrien som prosessingeniør og senere som prosjektleder. Da jobbet hun for de store oljeserviceaktørene og var med på flere av de store prosjektene på 90-tallet, men har også jobbet i et oppstartsselskap innen olje- og gass. Utover 2000-tallet og etter hvert som fokuset rundt klimaendringer og utslippsreduksjon økte, kjente Teigland på et voksende ønske om å skifte kurs.  

Jeg gjorde et bevisst valg i 2006. Jeg valgte fornybar energi, forteller Teigland. 

Spennende framtid for fornybar energi

Som del av konsernledelsen i BKK fikk Teigland først ansvaret for energiområdet, og hadde vannkraft, småkraft, vindkraft og fjernvarme på menyen. Senere ble hun direktør for BKK Nett. Etter 14 år i konsernledelsen i BKK var det tid for å justere kursen igjen. I 2017 satte hun seg på skolebenken igjen for å ta en master i teknologi og innovasjon. 

-Jeg var så griseheldig at jeg fikk være et halvt år på Stanford University i Silicon Valley som del av studiet. Som en av de eldste studentene blant verdens flinkeste studenter, fikk jeg oppleve at det foregår utrolig mye spennende der ute. Innovasjon som du nødvendigvis ikke får brukt så mye tid på når du sitter med en tung lederstilling på innsiden av et stort selskap.  

Wenche Teigland deler nå arbeidshverdagen sin mellom en rekke styreverv i både store og små selskaper, rådgivning  og å være en aktiv tidligfaseinvestor. I tillegg er hun ekspertrådgiver for Horizon Europe.

Hvorfor begynte du som tidligfaseinvestor?

Det var en prosess. Da jeg sluttet i BKK etter 14 år som toppleder var jeg klar for noe helt nytt. Jeg hadde lyst til å bruke min erfaring og kompetanse til å jobbe med de grønne løsningene. En bærekraftig utvikling er avgjørende for vår fremtid og jeg ønsker å bidra. Nå er det også politisk vilje med et offensivt EU i front. Det neste tiåret kommer det til å skje utrolig mye spennende. Som tidligfaseinvestor kan du delta i utviklingen på en mye mer dynamisk måte. Det motiverer meg!

Investorprofil

Vi har investert i 5 selskaper i løpet av det siste halvannet året. Strategien er at vårt investeringsselskap skal gå inn i selskaper hvor vi har forutsetninger for å forstå bransjen og kan bidra. Stikkordene er clean tech, energi og mobilitet. Energi, mobilitet og proptech er kjempeinteressant og har tette grenseflater. I dette spacet kommer det til å skje mye nytenking og innovasjon fremover.

Hva er dine styrker som tidligfaseinvestor?

Definitivt min bransje- og ledererfaring. En av mine styrker ligger i å utvikle team og organisasjoner. Som engleinvestor er du på mange måter også en coach. Energi- og mobilitetsfeltet er mine bransjefelt og her håper jeg å kunne gi gründere mye støtte og input. 

Hva har du lært gjennom nettverket?

Som om jeg har jobbet mye med investeringer gjennom mange år, så er det å være engleinvestor noe helt annet. Jeg er i aller høyeste grad fortsatt på opplæring. Connect BAN er en viktig læringsarena for meg. Mange av investorene her har gjort både gode og dårlige erfaringer de siste årene. Det kommer hele nettverket og gründerne til gode. Sammen blir vi sterkere og flinkere hele tiden.

Som investor må du være kritisk i vurderingen av selskaper, men det er fort gjort å bli altfor kritisk. Her har jeg lært å lytte til andre. Selvfølgelig er det noe som mangler i en startfase, og ikke alt er like realistisk. Men dersom man tror på teamet og konseptet, skal vi heie på ideen, entusiasmen og det at de tør. En del av vår jobb er å guide og være med på å støtte i den videre utviklingen slik at alt etter hvert kommer på plass.

Når et gründerselskap skal hente tidligfasekapital, blir en individuell investor pekt ut som ansvarlig for forhandlingsprosessen med selskapet. Deal lead vil være kommunikasjonsleddet mellom investorene og selskapet når det forhandles frem vilkår og betingelser for investeringen som både gründer og investorgruppen kan enes om.

Hva er en deal lead?

En del investorer kvier seg for å ta på seg deal lead-rollen. Hva er dine råd?

Det er svært verdifullt når du vurderer å investere selv. En unik mulighet til å bli kjent med selskapet og til å bygge relasjoner til andre investorer. Oppgaven er først å fremst å skape tillit mellom gründerselskapet og investorene, og å få prosessen til å gli godt og effektivt. Du må bruke tid på å bli kjent meg gründerne og etablere en god relasjon. Deal lead skal jobbe på en slik måte at gründer får tillit til at du er på deres side og ønsker å finne en løsning som er bra for selskapet. Samtidig skal du utfordre på områder der det er nødvendig. Det skal ikke være en prosess der investorgruppen og gründerselskapet blir satt opp mot hverandre.

Investorer har ofte mange ulike meninger i løpet av en investeringsprosess. Her må deal lead bidra til at man finner løsninger og konkluderer. Så er det viktig å huske på at deal lead ikke har ansvaret for hvilke beslutninger andre investorer tar. I Connect BAN tar hver investor sin egen beslutning om å investere eller ikke.

Hvorfor skal et selskap ønske deg inn som investor?

Det må være fordi de ønsker noe mer enn bare kapital. Jeg ønsker å investere i selskaper der jeg kan bidra med min bakgrunn og kompetanse og dermed øke sjansene for at selskapet lykkes. Kan jeg ikke bidra, er jeg heller ikke interesserte i å investere. Det betyr også at selskapet må signalisere at de faktisk ønsker min kapasitet og kompetanse velkommen. Gründerne må være lyttende og lærende, det er helt sentralt for å lykkes.