Meny
Connect

Investor i Connect BAN Bergen

Stadig flere investorer ser mot tidligfase. Hos oss er du del av et nettverk med solid og mangfoldig kompetanse, og får presentert gründercaser som er kvalitetssikret.

Investorene i Connect BAN Bergen og Connect BAN Rogaland har bred bransjekunnskap, erfaring som seriegründere og ledere i næringslivet. Her finner du investeringspartnere, men nettverkene fungerer også som en læringsarena der investorene deler kompetanse og erfaring seg imellom og til gründerne de investerer i. Våre investorer utgjør en betydelig bank av kompetent kapital.

Dette er noe av suksessen bak våre englenettverk. Investeringene handler ikke bare om penger, gründerselskapene får også nettverk og kompetanse ved at investorgruppen tar en plass i styret og samarbeider om oppfølging.

Connect Vest server og drifter investornettverkene og sørger for en god dealflow av kvalitetssikrede gründerselskaper. Medlemmene i Connect BAN møtes til månedlige investorlunsjer der de får presentert 1-2 gründercaser som har vært gjennom prosesser med Connect Vest. Vi ser at selskapene i porteføljen har en betydelig høyere overlevelsesrate enn det som er tilfelle for gründerselskaper generelt.

"For investorene i nettverket er den kvalitetssikringen Connect står for, helt vesentlig. Som tidligfaseinvestor må du være del av et nettverk og et system, ellers blir du for liten og risikoen for stor.”

– Dag Skansen, Connect BAN Bergen

Connect BAN er ikke et fond og investerer ikke som en samlet gruppe. Hvert enkelt medlem tar egne beslutninger på bakgrunn av evaluering av tilgjengelig informasjon og egne undersøkelser. Medlemmene som investerer i et case samarbeider om rådgivning for at gründeren skal vokse og nå attraktive mål. Vi bruker det virtuelle verktøyet Crowdworks for dokumentasjon og kommunikasjon. Det gjør prosessen ryddig, transparent og oversiktelig.

Våre investorer går vanligvis inn i selskaper med en verdivurdering på inntil 20 millioner kroner og et kapitalbehov på 1-5 millioner. Investeringer fra Connect BAN utløser ofte kapital fra andre aktører.

Exit

Tidsperspektivet varierer. Historisk har tidshorisonten på tidligfaseinvesteringer vært relativt lang, men i flere tilfeller ser vi nå at gevinsten kan komme allerede etter 2-5 år. Aktive investorer kan bidra til raskere vekst og utvikling av selskapene.

Medlemskap

Medlemmer i Connect BAN Bergen betaler en årlig kontingent. Kontingenten gir også automatisk medlemskap i Connect Vest.

"En investor i tidligfase kan ikke sitte å vente på suksess. Gründerbedrifter er knallhardt arbeid, både for gründer og investor."

- Dag Skansen, Connect BAN Bergen