Meny
Connect

Connect Business Angel Network (Connect BAN)

Stadig flere investorer ser mot tidligfase. Hos oss er du del av et nettverk med solid og mangfoldig kompetanse, og får presentert gründercaser som er kvalitetssikret.

Investorene i Connect BAN har bred bransjekunnskap, erfaring som seriegründere og ledere i næringslivet. Her finner du investeringspartnere, men nettverkene fungerer også som en læringsarena der investorene deler kompetanse og erfaring seg imellom og til gründerne de investerer i. Våre investorer utgjør en betydelig bank av kompetent kapital.

Dette er noe av suksessen bak våre englenettverk. Investeringene handler ikke bare om penger, gründerselskapene får også nettverk og kompetanse ved at investorgruppen tar en plass i styret og samarbeider om oppfølging.

"En investor i tidligfase kan ikke sitte å vente på suksess. Gründerbedrifter er knallhardt arbeid, både for gründer og investor."

- Dag Skansen, investor Connect BAN

Connect BAN er ikke et fond og investerer ikke som en samlet gruppe. Hvert enkelt medlem tar egne beslutninger på bakgrunn av evaluering av tilgjengelig informasjon og egne undersøkelser. Medlemmene som investerer i et case samarbeider om rådgivning for at gründeren skal vokse og nå attraktive mål.

Våre investorer går vanligvis inn i selskaper med en verdivurdering på inntil 20 millioner kroner og et kapitalbehov på 1-5 millioner. Investeringer fra Connect BAN utløser ofte kapital fra andre aktører.

Exit

Tidsperspektivet varierer. Historisk har tidshorisonten på tidligfaseinvesteringer vært relativt lang, men i flere tilfeller ser vi nå at gevinsten kan komme allerede etter 2-5 år. Aktive investorer kan bidra til raskere vekst og utvikling av selskapene.

Medlemskap

Medlemmer i Connect BAN betaler en årlig kontingent. Kontingenten gir også automatisk medlemskap i Connect Vest.