Loading...

Connect BAN exit: Bergen Carbon Solution på børs

Bergen Carbon Solutions er bacheloroppgaven som har blitt big business. I mars 2021 hentet gründerselskapet 80 millioner kroner i forbindelse med børsnotering på Euronext Growth. Dermed fikk Connect BAN et børsnotert selskap i sin portefølje, og engleinvestorene kunne omsette sine aksjer.

- Det at vi tar dette steget mot børs nå, er en ære. Vi har bygget opp noe fra en ide til et fullblods selskap med uante muligheter. Jeg er utrolig stolt av teamet mitt og takknemlig for de som trodde på oss i tidlig fase. 

Det sa medgründer og daværende daglig leder i Bergen Carbon Solutions, Jan Børge Sagmo. Sammen med medgründer Finn Blydt-Svendsen kunne han konstatere at bacheloroppgaven fra 2016 hadde vokst seg til et selskap i hundremillionerklassen og to ansatte hadde blitt til 20. Verdien på selskapet steg med 240 millioner kroner fra januar til mars 2021, og var ved børsnoteringen satt til 380 millioner kroner.

Dette er en stor dag for Connect BAN også. For våre investorer betyr børsnoteringen ikke bare at aksjeverdien på selskapet har økt betraktelig siden vi gikk inn første gang, men også at aksjen blir likvid. Dag Skansen, Connect BAN-investor og styreleder i Bergen Carbon Solutions da selskapet gikk på børs

Produserer karbonnanofiber med negativt CO2-fotavtrykk

Bergen Carbon Solution produserer karbonnanofiber, et ettertraktet materiale fordi det er både lett og sterkt. Det kan eksempelvis brukes i transportindustrien for å redusere vekt på alt fra biler til fly og dermed også CO2-fotavtrykket. Men det kan også brukes i batteriteknologi, en teknologi der vi de neste tiårene vil se en enorm utvikling for å produsere mindre og lettere batterier med økt ladehastighet og økt energitetthet.

Karbonnanofiber er på ingen måte en nyvinning. Det er produksjonsmetoden Bergen Carbon Solutions har revolusjonert. Selskapet har en grønn teknologi som sjekker av på de fleste punktene på ESG skalaen. Blydt-Svendsen og Sagmo har skapt det som kan bli den neste månelandingen. Med CO2 som innsatsfaktor produserer selskapet karbonnanofiber med negativt CO2-regnskap og en teknologi som kun krever 50 kwh pr kg produsert råvare. Til sammenligning bruker konkurrentene mellom 1400-1800 kwh pr kg produsert karbonnanofiber og setter et CO2-fotavtrykk på 600 kg pr kg råvare.

Kapital + kompetanse er uvurderlig i oppstarten

Da et knippe Connect BAN-investorer gikk inn i Bergen Carbon Solutions i 2018, satset de kapital på det som da bare var en eventyrlig, grønn ide. Altfor god til å være sann, mente mange. Interessen for selskapet har vært stor fra starten, men investeringsviljen var det verre med.

-Den første emisjonen var viktig i seg selv for å komme i gang, i tillegg er det lettere å hente penger når du har fått penger. De første millionene får ballen til å rulle, sa Sagmo i 2021, og fremhevet samtidig verdien av den kompetente kapitalen.

-Vi har priset oss lykkelige mange ganger over at vi fikk inn kompetent kapital fra Connect BAN.

Ble overtegnet i 2020

Etter at Bergen Carbon Solutions i 2020 beviste at teknologien deres var mer enn et luftslott, har interessen og etterspørselen vært enorm. Plutselig strømmet investorene til og det var Bergen Carbon Solutions som måtte si nei. Emisjonen i desember 2020 var overtegnet mange ganger.

Kundeinteresse har også vært enorm. Ved børsnotering hadde selskapet 472 kundehenvendelser fra hele verden i pipelinen. Antall ansatte ble doblet fra 10 til 20 i månedene før børsnotering, og forventingen var 200 ansatte i løpet av 2025.

Ringen er sluttet

Selv om eventyret nettopp hadde begynt for Bergen Carbon Solutions i 2021, ble ringen også sluttet. Da gründerselskapet hentet penger fra Connect BAN i 2018, sa Jan Børge Sagmo at han en vakker dag ville komme tilbake som investor selv. At den vakre dagen skulle komme bare 3 år senere, tenkte han ikke da.

-Jobben til mine barn er ikke funnet opp enda. Vi trenger flinke gründere som kan forme fremtiden. Og fremtidens gründere trenger støtte fra oss som har vært gjennom en gründerreise, sa Jan Børge Sagmo.

Både Jan Børge Sagmo og Finn Blydt-Svendsen er nå selv engleinvestorer og medlemmer av Connect BAN.

Ordforklaringer:

ESG: Bærekraftige og ansvarlige investeringer forkortes til ESG, som står for Environmental, Social, Governance. Med andre ord er dette investeringer som ivaretar hensynet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Oppdatert desember 2022:

I dag er Jan Børge Sagmo strategi- og markedsdirektør i ZNL Energy og Finn Blydt-Svendsen er CEO og COO i Bergen Carbon Solutions.

Produserer karbonnanofiber med negativt CO2-fotavtrykk

Bergen Carbon Solution produserer karbonnanofiber, et ettertraktet materiale fordi det er både lett og sterkt. Det kan eksempelvis brukes i transportindustrien for å redusere vekt på alt fra biler til fly og dermed også CO2-fotavtrykket. Men det kan også brukes i batteriteknologi, en teknologi der vi de neste tiårene vil se en enorm utvikling for å produsere mindre og lettere batterier med økt ladehastighet og økt energitetthet.

Karbonnanofiber er på ingen måte en nyvinning. Det er produksjonsmetoden Bergen Carbon Solutions har revolusjonert. Selskapet har en grønn teknologi som sjekker av på de fleste punktene på ESG skalaen. Blydt-Svendsen og Sagmo har skapt det som kan bli den neste månelandingen. Med CO2 som innsatsfaktor produserer selskapet karbonnanofiber med negativt CO2-regnskap og en teknologi som kun krever 50 kwh pr kg produsert råvare. Til sammenligning bruker konkurrentene mellom 1400-1800 kwh pr kg produsert karbonnanofiber og setter et CO2-fotavtrykk på 600 kg pr kg råvare.

Kapital + kompetanse er uvurderlig i oppstarten

Da et knippe Connect BAN-investorer gikk inn i Bergen Carbon Solutions i 2018, satset de kapital på det som da bare var en eventyrlig, grønn ide. Altfor god til å være sann, mente mange. Interessen for selskapet har vært stor fra starten, men investeringsviljen var det verre med.

-Den første emisjonen var viktig i seg selv for å komme i gang, i tillegg er det lettere å hente penger når du har fått penger. De første millionene får ballen til å rulle, sa Sagmo i 2021, og fremhevet samtidig verdien av den kompetente kapitalen.

-Vi har priset oss lykkelige mange ganger over at vi fikk inn kompetent kapital fra Connect BAN.

Ble overtegnet i 2020

Etter at Bergen Carbon Solutions i 2020 beviste at teknologien deres var mer enn et luftslott, har interessen og etterspørselen vært enorm. Plutselig strømmet investorene til og det var Bergen Carbon Solutions som måtte si nei. Emisjonen i desember 2020 var overtegnet mange ganger.

Kundeinteresse har også vært enorm. Ved børsnotering hadde selskapet 472 kundehenvendelser fra hele verden i pipelinen. Antall ansatte ble doblet fra 10 til 20 i månedene før børsnotering, og forventingen var 200 ansatte i løpet av 2025.

Ringen er sluttet

Selv om eventyret nettopp hadde begynt for Bergen Carbon Solutions i 2021, ble ringen også sluttet. Da gründerselskapet hentet penger fra Connect BAN i 2018, sa Jan Børge Sagmo at han en vakker dag ville komme tilbake som investor selv. At den vakre dagen skulle komme bare 3 år senere, tenkte han ikke da.

-Jobben til mine barn er ikke funnet opp enda. Vi trenger flinke gründere som kan forme fremtiden. Og fremtidens gründere trenger støtte fra oss som har vært gjennom en gründerreise, sa Jan Børge Sagmo.

Både Jan Børge Sagmo og Finn Blydt-Svendsen er nå selv engleinvestorer og medlemmer av Connect BAN.

Ordforklaringer:

ESG: Bærekraftige og ansvarlige investeringer forkortes til ESG, som står for Environmental, Social, Governance. Med andre ord er dette investeringer som ivaretar hensynet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Oppdatert desember 2022:

I dag er Jan Børge Sagmo strategi- og markedsdirektør i ZNL Energy og Finn Blydt-Svendsen er CEO og COO i Bergen Carbon Solutions.

Flere suksesshistorier

Vis alle historier →

Våre samarbeidspartnere