Meny

Hvorfor bli medlem i Connect BAN?

Connect Vests investornettverk i Vestland og Rogaland teller nå over 100 investorer. Hvilken verdi gir et medlemskap i Connect BAN deg som ønsker å investere i startups?

Å investere i startups er både givende og spennende, men det er også en krevende og risikofylt øvelse. Derfor velger mange å være del av et nettverk av tidligfaseinvestorer. Connect BAN (Connect Business Angel Network) er blant de største tidligfasenettverkene i Norge.

Et medlemskap hos oss gir deg flere fordeler:

  • Du får kontinuerlig tilgang til gode gründercaser. Dette er selskaper som har kommet lenger enn idéfasen, og som flere eksperter har vært med på å vurdere som en god case før du får den presentert.
  • I de tilfellene du velger å investere, er du del av et større nettverk av medinvestorer og slipper å kjøre investeringsprosessen med selskapene på egen hånd.
  • Du blir del av et stort nettverk av spennende mennesker, mange med egen gründererfaring. Samlet har nettverket omfattende kompetanse på og erfaring med tidligfaseinvesteringer, bred bransjekunnskap og lang erfaring med å vurdere en gründercase.
  • Hos oss trenger du ikke være utlært. Investornettverket er en arena der du kan lære og stadig tilegne deg ny kompetanse.
  • Connect BAN er også en sosial arena. Vi møtes til investorlunsjer, investordager og andre Connect arrangementer. I Bergen er det også mulighet for kontorplass (på fast basis eller gjesteplass) i Media City Bergen, midt i smørøyet av byens innovasjonsmiljø.
  • Mange av våre investorer er opptatt av trippel bunnlinje. Som medlem i nettverket tar du også et samfunnsansvar ved å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver og legge til rette for morgendagens næringsliv.

Vil du høre mer om oss?

Vi tar veldig gjerne en prat med deg som er nysgjerrig på å investere i startups.

Vestland: Ta kontakt med Ove Gjelsvik (ove@connectvest.no), Connect BAN Manager.

Rogaland: Ta kontakt med Eyolf Bakke-Erichsen (eyolf@stavangervekst.no), investor og BAN-manager i Connect BAN Rogaland.

Du kan også fylle ut kontaktskjema nederst på siden.