Meny

Hvorfor bli medlem i Connect BAN?

Connect Vests investornettverk i Bergen teller nå over 60 investorer. Hvilken verdi gir et medlemskap i Connect BAN deg som ønsker å investere i startups?

Å investere i startups er både givende og spennende, men det er også en krevende og risikofylt øvelse. Derfor velger mange å være del av et nettverk av tidligfaseinvestorer. Connect BAN (Connect Business Angel Network) er blant de største tidligfasenettverkene i Norge.

Et medlemskap hos oss gir deg flere fordeler:

  • Du får kontinuerlig tilgang til gode gründercaser. Dette er selskaper som har kommet lenger enn idéfasen, og som flere eksperter har vært med på å vurdere som en god case før du får den presentert.
  • I de tilfellene du velger å investere, er du del av et større nettverk av medinvestorer og slipper å kjøre investeringsprosessen med selskapene på egen hånd.
  • Du blir del av et stort nettverk av spennende mennesker, mange med egen gründererfaring. Samlet har nettverket omfattende kompetanse på og erfaring med tidligfaseinvesteringer, bred bransjekunnskap og lang erfaring med å vurdere en gründercase.
  • Hos oss trenger du ikke være utlært. Investornettverket er en arena der du kan lære og stadig tilegne deg ny kompetanse.
  • Connect BAN er også en sosial arena. Vi møtes til investorlunsjer, investordager og andre Connect arrangementer. Det er også mulighet for kontorplass (på fast basis eller gjesteplass) i Media City Bergen, midt i smørøyet av byens innovasjonsmiljø.
  • Mange av våre investorer er opptatt av trippel bunnlinje. Som medlem i nettverket tar du også et samfunnsansvar ved å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver og legge til rette for morgendagens næringsliv.


Connect BAN Management team ved Marcus Olsen, Gudrun Jebsen og Janicke Allers.

Vil du høre mer om oss?

Gudrun Jebsen, investor og medlemsansvarlig i Connect BAN, tar gjerne en prat med deg som er nysgjerrig på å investere i startups. Fyll ut kontaktskjema nederst på siden.