Loading...

Investorintervjuet: Christer Vikebø

– Jeg har alltid tenkt at det du gjorde i går ikke er godt nok i morgen, og har derfor vært opptatt av ny kunnskap og bedre løsninger, sier Christer Vikebø. Dette vekket interessen for å investere i startups.

Christer Vikebø er en av 80 tidligfaseinvestorer i Connect Business Angel Network (Connect BAN). I denne serien presenterer vi spennende investorprofiler som er villige til å ta høy risiko for å bidra til det nye næringslivet på Vestlandet.

Christer Vikebø

Stilling: Regionsansvarlig PrivatMegleren

Hvorfor begynte du som tidligfaseinvestor?

Jeg har alltid tenkt at det du gjorde i går ikke er godt nok i morgen, og har derfor vært opptatt av ny kunnskap og bedre løsninger. Ingen steder finner du mer av dette enn i tidligfaseselskaper. Det var nok dette behovet for å «følge med i timen» som gjorde meg nysgjerrig innledningsvis. Samtidig er jeg glad i å være med å skape, se nye ideer og selskaper springe til liv. Ikke minst er det svært givende å bidra til at andre lykkes.

Hva ser du etter når du skal investere i en startup?

Mennesker er det viktigste. Jeg må ha tro på menneskene, det er faktisk langt viktigere enn ideen. Samtidig tenker jeg at det er viktig å investere i produkter, tjenester og løsninger som jeg selv forstår – slik at jeg både kan bidra om det er behov, men også forstå markedet og veien inn i markedet. Jeg må også føle at det jeg putter penger i engasjerer meg, slik at jeg kan følge investeringene opp på en god måte for meg selv, meg også for selskapet jeg investerer i.

Hva har du lært av tidligfaseinvesteringene dine så langt?

Svært mye, noe som har ført til at jeg har endret vesentlig på investeringsstrategien gjennom årene. I starten gjorde vi mindre investeringer i langt flere selskaper – også i selskaper hvor vi ikke nødvendigvis selv hadde evne til å bidra, og selskaper som geografisk lå både i andre byer og andre land. I dag gjør vi utelukkende større investeringer i færre selskaper og velger typisk selskap der vi ser at vi gjennom nettverk og kompetanse er i stand til å bidra til at selskap og mennesker skal lykkes. Selv om møter på Teams har blitt langt vanligere, har vi også i langt større grad holdt oss på vestkysten av landet.

Hvordan bidrar du inn i casene du investerer i?

Det varierer. I selskap som er i tidlig fase har jeg ofte tatt en aktiv rolle som rådgiver eller gjennom styreplass. Jeg liker energien som er i et selskap i vekstfasen og sitter gjerne i styret til selskapet går ut av denne fasen. I tillegg bidrar vi indirekte gjennom andre selskaper vi eier – med alt fra markedsføring, salg og rekruttering, til personell og jus.

Hvorfor valgte du å bli medlem i Connect BAN?

Som med mye annet i livet er dette enklere når man er flere sammen. Connect BAN gir tilgang til selskaper som allerede er vurdert, samt et nettverk med svært kompetente og erfarne mennesker innen tidligfase. Jeg tror at dette er helt avgjørende for den som vil gjøre mer enn å bare ta «lodd» i nye selskaper. Når man investerer sammen er det også langt enklere å følge opp investeringene som blir gjort, fordi man er flere som bidrar.

Connect Business Angel Network – noe for deg?

(Denne saken ble først publisert på våre gamle nettsider i august 2022)

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere