Loading...

Regionen mangler et tidligfasefond

Det står ikke på ambisjoner i Vestland. Innen 2030 skal vi bli et nullutslippsfylke, vi skal øke fastlandseksporten med 50 prosent og skape 24 000 nye og grønne arbeidsplasser. Vestland skal ta ledertrøyen i det grønne skiftet. Men bergensregionen mangler et av de viktigste virkemidlene for at ambisjoner skal bli mer enn tomme ord.

(Dette er et debattinnlegg som først stod på trykk i BA 23.09.2023)

Gründere i bergensregionen sultefôres 

-Vi mangler fondet våre naboer i sør og nord for lengst har på plass!

Våre naboer har næringsfond og tidligfasefond finansiert av kommunene, fylket, sparebanker, kraftselskaper, næringsliv og private investeringsselskaper. Rogaland har Validé Invest I og II og gamle Sogn og Fjordane har Sogn og Fjordane Fondet, et presåkornfond med kapital fra Sparebanken Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune og Kunnskapsparken Vestland i Sogndal. Også i andre deler av landet finnes en rekke slike fond som investerer i nytt næringsliv.

Dette betyr at jakten på kapital var betydelig enklere for Joachim Vie i gründerselskapet Norse Feedback i Førde enn den var for Wenche Teigland i gründerselskapet Fount i Bergen. Nå skal det sies at å hente kapital til et gründerselskap aldri er enkelt, men Joachim fikk viktig drahjelp gjennom Sogn og Fjordane Fondet. Kapital fra fondet var med på å utløse kapital fra andre regionale aktører og fikk ballen til å rulle. Den ballen har Wenche og teamet skubbet helt alene. Wenche har hentet kapital fra investormiljøet i Bergen, men gjennom hardt arbeid over flere måneder. Dette er noe alle gründere i gamle Hordaland fylke vil kjenne seg igjen i.

For at Vestland fortsatt skal være en attraktiv region å jobbe og bo i, må eksisterende virksomhet som olje- og gassindustrien, omstille seg og den viktige fiskerisektoren må vokse videre på en bærekraftig måte. Men det alene vil ikke være nok. Vi trenger flere bein å stå på. Vi trenger Joachim og Wenche og alle andre som bygger nytt næringsliv og skaper nye arbeidsplasser. Som fiskeoppdretteren ville sagt, så trenger vi settefisk. Vi må få næringslivet til å yngle. Da kan vi ikke sultefôre gründerne, men tvert imot gi gründerne gode arbeidsvilkår.

«Fount var for tidlig for de større venturefondene. Et presåkornfond ville gjort jobben med kapitalinnhenting mye lettere for oss, og vi kunne brukt mer tid på å skalere selskapet raskere,» sier Wenche. Et slikt fond er et av de beste næringspolitiske virkemidlene. Det vil gjøre det mulig for lovende gründerselskaper å hente inn penger som er helt nødvendig for å få til vekst og skalering fra lovende oppstartsbedrifter til globale eksportselskaper. Ikke alle vil lykkes på den reisen. Men noen vil lykkes. Noen vil bli store. Og de virksomhetene vil skape arbeidsplasser og eksportinntekter. De vil fylle opp bygdene og byene med folk og kompetanse. De vil skape et levende Vestland!

Flere aktører har gått sammen om å lage en handlingsplan for å etablere et tidligfasefond, deriblant NHO Vestland, Connect Vest/Connect Business Angel Network, NCE Finance Innovation, Farvatn Venture og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap. Vår oppfordring er klar: Fylket, kommuner, banker og næringsliv må snarest gå sammen med våre eksisterende investormiljøer om å etablere et tidligfasefond for hele bergensregionen. Et fond der offentlige og private penger jobber sammen for å dyrke fram morgendagens vinnere, de som skal bidra til at Vestland blir et nullutslippsfylke, at vi øker eksportinntektene og skaper tusenvis av nye arbeidsplasser.

Gøril Selvik // Daglig leder Connect Vest
Stine Fiksdal // Administrerende direktør VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap
Bent Gjendem // CEO NCE Finance Innovation
Helene Frihammer // Regionsdirektør i NHO

(Dette er et debattinnlegg som først stod på trykk i BA 23.09.2023)

Ønsker du å bidra i vårt felles samarbeidsprosjekt om å løfte et tidligfasefond Vestland, ta kontakt med oss, goril@connectvest.no

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere