Meny

Bergen Carbon Solutions børsnoteres

Bergen Carbon Solutions er bacheloroppgaven som har blitt big business. Gründerselskapet henter denne uken 80 millioner kroner i forbindelse med børsnotering på Euronext Growth. Dermed har Connect BAN et børsnotert selskap i sin portefølje.

Det at vi tar dette steget mot børs nå, er en ære. Vi har bygget opp noe fra en ide til et fullblods selskap med uante muligheter. Jeg er utrolig stolt av teamet mitt og takknemlig for de som trodde på oss i tidlig fase, sier Jan Børge Sagmo, gründer og daglig leder i Bergen Carbon Solutions.

Sammen med medgründer Finn Blydt-Svendsen kan han konstatere at bacheloroppgaven fra 2016 har vokst seg til et selskap i hundremillionerklassen og to ansatte har blitt til 20. Verdien på selskapet har steget med 240 millioner kroner bare siden januar, og er ved den nært forestående børsnoteringen satt til hele 380 millioner kroner.

Saga Pure går inn med nye millioner

Det Spetalen-kontrollerte, grønne investeringsselskapet Saga Pure går inn med nye 15 millioner kroner. De resterende millionene er fordelt på både nye og eksisterende aksjonærer, deriblant flere fra Connect BAN.

-Dette er en stor dag for Connect BAN også. For våre investorer betyr børsnoteringen ikke bare at aksjeverdien på selskapet har økt betraktelig siden vi gikk inn første gang, men også at aksjen blir likvid, sier BAN-investor Dag Skansen, som i desember ble valgt til styreleder i Bergen Carbon Solutions.

Produserer karbonnanofiber med negativt CO2-fotavtrykk

Bergen Carbon Solution produserer karbonnanofiber, et ettertraktet materiale fordi det er både lett og sterkt. Det kan eksempelvis brukes i transportindustrien for å redusere vekt på alt fra biler til fly og dermed også CO2-fotavtrykket. Men det kan også brukes i batteriteknologi, en teknologi der vi de neste tiårene vil se en enorm utvikling for å produsere mindre og lettere batterier med økt ladehastighet og økt energitetthet.

Karbonnanofiber er på ingen måte en nyvinning. Det er produksjonsmetoden Bergen Carbon Solutions har revolusjonert. Selskapet har en grønn teknologi som sjekker av på de fleste punktene på ESG skalaen. Blydt-Svendsen og Sagmo har skapt det som kan bli den neste månelandingen. Med CO2 som innsatsfaktor produserer de karbonnanofiber med negativt CO2-regnskap og en teknologi som kun krever 50 kwh pr kg produsert råvare. Til sammenligning bruker konkurrentene mellom 1400-1800 kwh pr kg produsert karbonnanofiber og setter et CO2-fotavtrykk på 600 kg pr kg råvare.

Kapital + kompetanse er uvurderlig i oppstarten

Da et knippe Connect BAN-investorer gikk inn i Bergen Carbon Solutions i 2018, satset de kapital på det som da bare var en eventyrlig, grønn ide. Altfor god til å være sann, mente mange. Interessen for selskapet har vært stor fra starten, men investeringsviljen var det verre med.

-Den første emisjonen var viktig i seg selv for å komme i gang, i tillegg er det lettere å hente penger når du har fått penger. De første millionene får ballen til å rulle, sier Sagmo, som samtidig fremhever verdien av den kompetente kapitalen.

-Vi har priset oss lykkelige mange ganger over at vi fikk inn kompetent kapital fra Connect BAN.

Sagmo trekker spesielt frem Dag Skansen, styreleder i Connect BAN Bergen og en av Connect BAN-investorene som gikk inn i selskapet i 2018.

-Det er ikke få timer vi har hatt på telefon med den mannen. For oss har han vært en bauta som partner og rådgiver i strategiutviklingen.

Spetalen inn på eiersiden i 2020

Etter at Bergen Carbon Solutions i 2020 beviste at teknologien deres er mer enn et luftslott, har interessen og etterspørselen vært enorm. Plutselig strømmet investorene til og det var Bergen Carbon Solutions som måtte si nei. Emisjonen i desember 2020 var overtegnet mange ganger.

Selskapet hentet 40 millioner kroner og eksisterende investorer fikk blant annet følge av Saga Pure, som gikk inn med 30 millioner kroner. Med den nært forestående børsnotering har Saga Pure til sammen gått inn med 45 millioner kroner.

Enorm kundeinteresse

Bergen Carbon Solutions har 472 kundehenvendelser fra hele verden i pipelinen. Nå gjelder det å skalere produksjonen. På Garnes i Arna står testmodulen og produserer 6,5 tonn karbonnanofiber årlig. At Saga gikk inn på eiersiden i desember førte til at selskapet kunne øke takten enormt.

Bare siden desember har Bergen Carbon Solutions doblet antall ansatte fra 10 til 20. De har fått inn spisskompetanse på flere felt, blant annet to med doktorgrad i elektrokjemi. Med børsnoteringen skrus farten ytterligere opp. Den opprinnelige planen om 7 produksjonsenheter innen 2025, er økt til 40 enheter og antallet ansatte er forventet å økte til rundt 200 i løpet av de neste fire årene.

Ringen er sluttet

Selv om eventyret nettopp har begynt for Bergen Carbon Solutions, er ringen også sluttet. Da gründerselskapet hentet penger fra Connect BAN i 2018, sa Jan Børge Sagmo at han en vakker dag ville komme tilbake som investor selv. At den vakre dagen skulle komme bare 3 år senere, tenkte han ikke da.

-Jeg har nettopp meldt meg inn i Connect BAN, forteller Sagmo.

Han har lært så mye de siste årene. Selvfølgelig vil han gi noe tilbake. Avslutte sirkelen.

-Jobben til mine barn er ikke funnet opp enda. Vi trenger flinke gründere som kan forme fremtiden. Og fremtidens gründere trenger støtte fra oss som har vært gjennom en gründerreise.

Ordforklaringer:

ESG: Bærekraftige og ansvarlige investeringer forkortes til ESG, som står for Environmental, Social, Governance. Med andre ord er dette investeringer som ivaretar hensynet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring.