Medlem arrangementer

En viktig del av vårt arbeid er å skape møteplasser. Når mennesker møtes, skjer verdifulle koblinger mellom innovative konsepter, kompetanse og kapital. Koblinger som bidrar til at nye gründerselskaper får luft under vingene.

På våre arrangementer møter du som er medlem andre medlemmer, men også gründere og næringslivsaktører. Felles for oss alle er at vi ønsker å bygge morgendagens næringsliv. Velkommen til Connect-arrangement!

Vis alle arrangement

Våre samarbeidspartnere