Loading...

Årsmøte i Connect Business Angel Network (BAN) for investormedlemmer

Vi inviterer til årsmøte i Connect BAN. Rett etterpå blir det årsmøte i Connect Vest som alle betalende investoremedlemmer er medlem av.

Arrangør: Connect BAN

Saksliste

  1. Åpning av møtet, registrering av fremmøtte medlemmer evt. fullmakter.
  2. Valg av møteleder, referent og protokollundertegner
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Styrets beretning og årsregnskap for 2023
  5. Fastleggelse av årlige kontingenter
  6. Forslag vedtektsendringer
  7. Valg av styre
  8. Valg av valgkomité
  9. Evt. tilmeldte saker (må meldes til styreleder Janicke Allers, janicke@gefyl.no innen 20. mai)

Program for ettermiddagen

14:00

Årsmøte i Connect Business Angel Network (BAN)

15:00

Årsmøtet Connect Vest, adgang for Connect Vest medlemmer, Connect BAN medlemmer samt våre samarbeidspartnere som i kraft av sitt økonomiske engasjement også er Connect Vest medlemmer.

16:00

Mingling

Registrer påmelding

Årsmøte i Connect Business Angel Network (BAN) for investormedlemmer

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere