Loading...

Spennende Connect-høst med nytt styre

Etter noen rolige uker med sommerlading gyver vi løs på august med arrangement på Arendalsuka, flere springbrett, investorfrokost og et nytt styre.

Høydepunktene står i kø utover høsten. September byr som vanlig på Innovasjonsuken OPP og Demo Day Vestland. I november blir det Connect Investorforum med ny vri. Vi avslutter kvelden med Bergen Pitching Night. Alle høstens Connect-arrangementer får du oversikt over her. 

En forening - ulike typer medlemskap

Årsmøtene i Connect Vest og Connect Business Angel Network i juni gikk inn for å slå sammen de to foreningene. Det betyr at vi nå samler alle våre medlemmer i én forening, Connect Vest - men at vi har ulike typer medlemskap. Connect Business Angel Network fortsetter som et eget program for våre investormedlemmer. Sammenslåingen innebærer ikke en ny strategi. Connect Vest jobber på samme måte som tidligere med de samme målgruppene og de samme tjenestene, men med en enklere administrasjon. 

Nye ansikter i styret

Vi er glade for å ha med oss både "gamle" og ferske styremedlemmer inn i et nytt Connect-år. Kjetil Kvåle fra Kunnskapsparken Vest fortsetter som styreleder. Erlend Skagseth (Sarsia), Torstein Skage (Skalation), Janicke Allers (investor) og Vidar Hardeland (investor) fortsetter som styremedlemmer, mens vi ønsker Anna Silje Andersen (Capgemini) og Paal Larsen (Terravera) hjertelig velkommen til Connect-styret. Vi setter også stor pris på at Silje Vallestad takket ja til å fortsette i styret som observatør.

Anna Silje Andersen
Anna Silje Andersen er ny i Connect-styret. Anna Silje jobber til daglig som direktør for energi og bærekraft i Capgemini Invent

Anna Silje Andersen understreker at vestlandsregionen trenger flere lønnsomme arbeidsplasser, flere gründere og gode ideer for å sikre at vi også i fremtiden skal være en attraktiv region som lykkes med å skape lønnsom vekst og grønne muligheter.

For oss som har valgt å bosette oss i Bergen og på Vestlandet er det motiverende – og også et ansvar – å bidra til at vår region videreutvikler seg. Connect Vest er en viktig aktør i utviklingen av Vestlandet som region, gjennom å bidra til økt innovasjon og verdiskaping, ny teknologi og ikke minst legge til rette for at «de som våger å satse skal lykkes» - på og fra Vestlandet. Jeg er derfor takknemlig for å kunne bruke min kompetanse og erfaring som styremedlem i Connect Vest for å bidra på dette området. Anna Silje Andersen, styrerepresentant
Paal Runar Larsen
Paal Larsen er også ny i Connect-styret. Paal har vært helt sentral i skaleringsreisen til Meltwater. I dag er han co-founder i Terravera.


Paal Larsen var med å skalere teknologiselskapet Meltwater til et internasjonalt selskap med en omsetning på rundt en halv milliard dollar. Han satt i den globale ledergruppen frem til 2022. Nå er han co-founder av Terravera, en non-profit teknologistiftelse som hjelper selskaper med grønn konkurransekraft. Paal ønsker å dele sine erfaringer med å bygge et globalt SaaS-selskap med økosystemet på Vestlandet.

Gjennom en styreplass i Connect får jeg mulighet til å bidra tilbake til start-up og scale-up økosystemet på Vestlandet og dele erfaringer etter å ha vært med å bygge opp et globalt SaaS-selskap de siste 20 årene. Vi ønsker alle å få fram flere nye teknologiselskaper fra Vestlandet og støtte dem i internasjonal skalering, og Connect er en sentral aktør for å koble riktige personer, kompetanse og kapital sammen med spennende selskaper, teknologier og grundere. Paal Larsen

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere