Loading...

Helse - vår nye vekstnæring

Er det greit å tjene penger på helse? En rapport utarbeidet av EY på oppdrag fra Bergen Næringsråd viser at vi nordmenn i stor grad er preget av holdninger om at vi ikke skal tjene penger på helse. Samtidig har vi et enormt behov for nytenking og innovasjon i helsesektoren i årene fremover.

Behov for flere som investerer i helseinnovasjon

Helsesektoren er for mange investorer et uutforsket territorium. Med et mål om å skape en kunnskapsarena og øke investeringsinteressen innen helse, arrangerte vi i januar en kunnskapslunsj hos Eitri Helseinkubator sammen med Farvatn Venture. Her utforsket fremtredende stemmer innen næringslivet og akademia muligheter og utfordringer i helsesektoren.

Marthe Reinkind og Hanna Braut i EY påpeker at Bergen har en sterk forsknings- og innovasjonssektor innen helse, samtidig som de ser utfordringer knyttet til silotenkning og holdninger om at man ikke skal tjene penger på helse. De understreker også behovet for å styrke overgangen fra startups til vekstselskaper, øke tilgangen til kapital og tiltrekke flere investorer til helseinnovasjon.

En av Norges sterkeste muskler

Kristin Odfjell fra Farvatn kaller helsesektoren en av «Norges sterkeste muskler inn i framtiden». Hun mener investeringspotensialet er enormt og håper at arrangementer som kunnskapslunsjen vi hadde på Eitri, vil øke interessen for slike investeringer. Odfjell påpeker at investeringer innen helsesektoren kan være alt fra legemidler og medisinsk utstyr til bioteknologi og digital helse.

Det er flere viktige grunner til å investere i helse, inkludert håndtering av fremtidige pandemier, verdiskapning og etiske hensyn Kristin Odfjell, Farvatn

Farvatn, som investerer både direkte og gjennom fondsinvesteringer i tidligfase, har en betydelig portefølje med fokus på hav, miljø og helse.

- Vi ønsker å bidra til å skape en økonomi innen helsefeltet som kan bidra til både økonomisk  vekst og bedre helsetjenester, legger Odfjell til.

Hva betyr kunstig intelligens for helsesektoren?

Det er behov for nytenking og innovasjon i helsesektoren, og derfor veldig spennende å blande ulike miljøer som forskere, folk innen datavitenskap og investorer i en uformell setting for å skape et dynamisk økosystem. Ådne Iden Høiland, leder Eitri Medical Incubator

Ådne Iden Høiland, leder for Eitri Medical Incubator og kom nylig fra stillingen som direktør for mediateknologi og infrastruktur i TV2. Nå peker han på mulighetene kunstig intelligens gir innenfor helsesektoren. Det er han ikke alene om. Også Torleif Markussen Lunde og Maija Sladina fra VIS Startup & Future Ocean Incubator, understreker betydningen av KI i helsesektoren.

Markussen og Sladina fremhever hvordan eksisterende KI-teknologi i USA allerede kan bidra til å redusere helsekostnader med 10%, med et betydelig potensial for ytterligere reduksjon. KI kan også bidra til å gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for alle ved å spre nytten globalt.


I engasjert prat: Agathe Bøe Risa, Ådne Iden Høiland og Kristine Eldevik Fasmer diskuterer helseinvesteringer. 

Nyttig at investorer og forskere møtes

Kristine Eldevik Fasmer, postdoktor og forsker ved Helse Bergen/UiB, forteller om hvordan kunstig intelligens kan brukes i utredningen av livmorkreft. Fasmer understreker at manuell analyse av radiologiske bilder er tidkrevende og at det potensielt er mer informasjon i bildene enn det man nyttiggjør seg av i rutinediagnostikken. KI har derimot vist seg å være effektiv i å identifisere patologiske mønstre og strukturer på pikselnivå. Dette er et eksempel på utvikling av helseteknologi som vi har stort behov for.

Arrangementer som kunnskapslunjen på Eitri i regi av Connect og Farvatn, er helt nødvendig. Jeg tror alle som jobber innenfor helse ser tydelig at vi har for mange oppgaver som skal løses med for få hender. Kristine Eldevik Fasmer, forsker Helse Bergen/UiB

Kristine Eldevik Fasmer mener det er helt vesentlig at fagfolk og investorer treffes og utveksler tanker og ideer for at vi skal få fart på innovasjon og utvikle tjenestene i helsesektoren.

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere