Meny

Connect frokostmøte – styrearbeid sett fra ulike roller

Vekst og utvikling i bedriften er avhengig av godt styrearbeid. Sparebanken Vest og Connect inviterer til å høre på hvordan ulike roller jobber i styrene.
Morgenmøtet passer for deg enten du sitter i styret på vegne av eierne, som ansattrepresentant eller leder med ansvar for styre oppfølging.

Meld deg på
  • Sted: Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2,
    5011 Bergen
  • Tid: 3. des kl 08:15-10:15
  • Arrangør: Connect Vest

 

Kl. 08.15 

Registrering og kaffe

 

Kl. 08.30

Velkommen; Verdien av gode styrer

Asgeir Løno, Regionbanksjef bedriftsmarked, Hardanger Midthordland og Voss i Sparebanken Vest

Asgeir jobber mye sammen med små og mellomstore bedrifter og står blant annet bak bankens satsing på nyskaping- og vekstbedrifter. Han sitter i styret til Næringshagen på Voss og i oppstartsselskapet Invertapro

Kl. 08.40

Styrearbeid; modige valg og mangfold.

Britt Mjellem, Chairman Of The Board Of Directors hos Endur Maritime mm

Britt er opptatt av de strategiske diskusjonene, modige valg og mangfold. Hun mener styrene ofte blir hengende fast i detaljene og fort dreier fokus mot kortsiktige mål. Hun har bred styreerfaring fra bedrifter med ulik eierskap, faser av syklusen og omstrukturering.

kl.09.10

Styrearbeid fra et investorperspektiv

Roald Brekkhus, Investment Manager, BKK Spring

Seriegründer og investor med lang erfaring fra styrearbeid i oppstart og vekstselskaper. Som tidligere gründer selv har han god innsikt i utfordringene vekstselskaper står overfor og hvordan investorer best mulig kan bidra gjennom styret

Kl. 09.40

Hvordan bruke styret til å utvikle bedriften

Cecilie Lycke er eier av gründer av selskapet Motivati

Motivati skybaserte lederverktøy med ny metode for medarbeidersamtaler.  Selskapet har utviklet positivt siden oppstart og har høye ambisjoner. I tillegg til å være gründer har Cecilie flere styreverv.

 

 

 

Vekst og utvikling i bedriften er avhengig av godt styrearbeid. Sparebanken Vest og Connect inviterer til å høre på hvordan ulike roller jobber i styrene.
Morgenmøtet passer for deg enten du sitter i styret på vegne av eierne, som ansattrepresentant eller leder med ansvar for styreoppfølging.