Loading...

Investor og medlem: Mini-springbrett

Vi søker etter erfarne investorer og forretningsutviklere som ønsker å bidra i springbrettpanel for studenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Arrangør: Connect Vest, HVL

Connect har et viktig samarbeid med Høgskulen på Vestlandet der vi hvert år bidrar med kompetanse fra næringslivet til studentene. Det gjør vi gjennom Connect Springbrett for studenter. Nå ser vi etter 6 investorer eller erfarne forretningsutviklere som vil dele sin kompetanse med studenter.

Hva er Connect Springbrett®?

Et tradisjonelt Connect Springbrett består av et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet som griller og utfordrer gründer og gir tilbakemeldinger på strategiske utfordringer. Connect håndplukker eksperter med riktig kompetanse, erfaring og nettverk. 2 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte. Vi kaller det en speed-date med næringslivet.

Connect Springbrett® som eksamen for studenter

I vårt samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) har vi i mange år kjørt Connect Springbrett for studentene som del av deres muntlige eksamen. Det gjør vi også i år. Her vil panelene være mindre, og vi trenger en investor eller forretningsutvikler til hvert panel. Alle panel vil også ha en fagressurs fra høyskolen. Vi kan love deg at det er utrolig gøy å høre hvordan studentene har tenkt rundt problemstillingene de skal løse, og ikke minst veldig givende å være med å bidra. For studentene er dette en midtveis-evaluering. Det betyr at du skal gi innspill på det de har gjort så langt, og det er ekstra verdifullt siden studentene kan ta med seg dine råd når de skal jobbe videre med prosjektet.

Hva skal du gi tilbakemelding på?

I et tradisjonelt Connect Springbrett er løsningen som gründer har utviklet selvsagt helt sentral, men i disse student-springbrettene skal du først og fremst vurdere prosessen. Hvordan studentene har jobbet for å løse problemet er mer sentralt enn selve løsningen. Alle skal benytte seg av design thinking. Har de gjort det på en god måte? Hva har de gjort bra, hva kunne vært gjort annerledes? Har de glemt noe underveis?

Hvorfor skal du sette av en halv arbeidsdag til dette?

  • Du får møte morgendagens stjerner. Denne gjengen er snart på full fart ut i arbeidslivet.
  • I pausene får du nettverke med de andre ekspertene som stiller opp i panelene
  • Og hvem vet - kanskje lærer du noe nytt når du hører hvordan studentene har tenkt når de løser sine problemstillinger?

Registrer påmelding

Investor og medlem: Mini-springbrett

Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere