Meny

Connect Springbrett® for Marine Technology Innovation

Har utviklet og tester idag groehemmende produkt for notliner i oppdrettsnæringen som ikke inneholder miljøskadelige stoffer

Meld deg på
 • Sted: Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2
 • Tid: 27. januar kl 13:00-15:30
 • Arrangør: Connect Vest

 

 

Virksomhetsbeskrivelse

Installasjoner i sjø vil alltid utsettes for begroing av bl.a. skjell, alger, rur og hydroider. Impregnering brukes for å redusere denne begroingen på selve notlinen og det meste av impregneringen som idag tilbys markedet, inneholder kobber. Totale kobberutslipp som stammer fra notimpregnering ligger i Norge på rundt 200 tonn i året. Det vil si at det slippes ut omlag 1 gram kobber per 2 kilo oppdrettslaks som produseres.

Marine Technology Innovation AS (MTI) er en oppstartsbedrift som ønsker å redusere marin groe på en mer bærekraftig måte enn dagens kobberbaserte anti-groe stoffer og impregneringer. Selskapet  ønsker å skreddersy grønnere biocider i geografiske områder som hindrer konkrete arter som f.eks hydroider i  å feste seg.  Ulike geografiske områder har ulike problemer med groe,  og selskapet tenker at de skal kontinuerlig identifisere nye grønne biocider som hurtig testes ut i en akselerator mot konkrete groeproblemer på det aktuelle området.

Selskapet har oppnådd meget gode resultat mot ett av hovedproblemene innenfor groe som kalles hydroider. For generell antigroe funksjon har selskapet kommet frem til en base som har vist samme effekt som hovedproduktet (ECONEA) til Steen-Hansen. De er en av de etablerte aktørene for levering av impregnering av nøter til oppdrettsbransjen.

Teamet

Teamet består av 4 personer som utfyller hverandre på kompetanse og personlighet. De dekker områder som prosess-kjemi, laboratorietesting, felttesting,  strategi, forretningsutvikling, salg, finans, juridisk mm.  To jobber nå daglig med å skalere testing og utforske regulatoriske barrierer for kommersialisering.

Marked og kunder

Selskapet satser i første fase på oppdrettsbransjen, som sliter med groe på nøtene,  og hvor dagens impregnering er tilsatt kobber med store miljømessige konsekvenser. Det er også store muligheter for andre gjenstander som er under vann som f.eks bunnstoff til fritidsbåt og større skip. De ser også et potensiale i subseabransjen på sikt,  der groe kan skape store problemer på kritiske komponenter.

Konkurrenter

Det er ulike konkurrenter i ulike bransjer/markeder. Når det gjelder fiskeoppdrett har Steen-Hansen nylig lansert et produkt , AquaNet Protect , som er en kobberfri impregnering.  NETKEM og Brynsløkken er leverandører til oppdrettsbransjen,  men kan også være mulige samarbeidspartnere. Når det gjelder bunnstoff til båt,  er det aktører som Jotun og  AkzoNobel som har en sterk posisjon i markedet.

Ambisjoner

Ambisjonen til selskapet er å tilby et bærekraftig og miljøvennlig  produkt som kan konkurrere med kobberbaserte stoff, og andre stoffer med høy andel giftstoffer. På sikt er det mulig at det blir innført forbud mot kobber i oppdrettsnæringen.

Utfordringer

Selskapet står overfor en del problemstillinger som de ønsker tilbakemelding og råd om i Springbrettet :

 • Idag bruker store deler av oppdrettsbransjen impregnering som inneholder kobber. Er bransjen klar til å bytte ut kobber og vil produktet bli godt mottatt av kundene?
 • EU-godkjenning kan være en krevende prosess avhengig av hvordan deres løsning blir definert. Selskapet er i en fase hvor de undersøker hvordan de kan få godkjenning av produktet på en mest mulig gunstig måte.
 • Selskapet er også usikker på om de bør patentere løsningen og har ikke noen klare oppfatninger om hva som er strategisk riktig.
 • Skal de være en underleverandør til de andre leverandørene i markedet (Steen-Hansen, NETKEM og Brynsløkken) eller skal de gå rett på sluttkunde som er eiere av oppdrettsanlegg og bli konkurrenter til de andre?
 • Hva vil det kreve å bygge egen produksjon i Norge og er det strategisk riktig?
 • Selskapet er også usikker på hvordan de skal organisere produksjon og logistikk på en best måte i forhold til sine veivalg.

Forventninger til Springbrett

Selskapet står overfor en rekke veivalg og ønsker innspill og tilbakemelding på strategien videre. De skal også hente inn kapital og ønsker tilbakemelding på investorstrategien.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaring:

 • Strategi og forretningsmodeller
 • Innsikt innenfor sluttbrukerbehov i oppdrettsnæringen og tenkning rundt bærekraftige løsninger 
 • Juridisk kompetanse og  IP kompetanse
 • Erfaring innen det å skalere produksjonsbedrift, produksjon og logistikk
 • Operativ innsikt innenfor groe-problematikk
 • Investorstrategi