Meny

Connect Springbrett® for Remote Inspection

Med utdannede ROV piloter og over 30 års erfaring fra ROV operasjoner offshore, utfører Remote Inspection rengjøring og inspeksjon av drikkevannsbassenger på et sikkert, hygienisk og teknisk høyt nivå.

Meld deg på
 • Sted: Gründerparken Vest, Ågotnes 
 • Tid: Torsdag 10. juni kl 09:00-11.30
 • Arrangør: Connect Vest i samarbeid med Øygarden Næringsutvikling og Gründerparken Vest

 

 

Virksomhetsbeskrivelse:

Metoden er unik da kunden kan opprettholde full drift på anlegget og at inspeksjonen fjernstyres ved bruk av ROV og ROVac (støvsuger). Ved bruk at fjernstyrt teknologi kan to personer utføre en reingjørings jobb uten at dykkere entrer drikkevannet. Konkurrerende dykkerfirma har krav om minimum fire personer til denne typen jobb.

Fremtidsplanen er å fjern-operere reingjøring og inspeksjon i alle landets kommuner fra Ågotnes.

Etter stor etterspørsel i markedet utvikler selskapet egen teknologi for fjerning av partikler og belegg som fester seg til vegger i drikkevannsbasseng. Selskapet har enda ikke sett at det er andre som benytter denne metodikken, så her er det internasjonalt potensiale.

Selskapet har mottatt markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge på utvikling av utstyr for rengjøring av RAS-anlegg i oppdrettsnæringen. Tester hos Lerøy, som er en av de størst på RAS-anlegg, viser at det med denne teknologien gir store besparelser:

 • Kunden sparer store mengder vann
 • Energibesparelse for oppvarming av nytt vann
 • Det blir store HMS gevinster, ved å ikke utsette personer for arbeid i potensielt gassfylte rom ved manuell reingjøring

Norge er i forkant når det gjelder RAS-anlegg, så her kan selskapet ta en posisjon.

Team:

Selskapets eiere/team er Sindre Lie og Alexander Dale. Målet er å bli ti ansatte innen tre år. Marked Kundene er offentlige drikkevannsbassenger nasjonalt. Det var i oktober 2019 registrert 3063 høydebasseng i Norge og det bygges stadig flere, så behovet for tjenestene er økende. Et nytt marked er landbasert oppdrett, disse kan få en enorm effektivisering med økt gjenbruk av vann.

Kapitalbehov: Selskapet vokser og ønsker investorer med kompetanse innenfor forretningsutvikling, markedsføring og teknologi.

Forventninger til Springbrett: Selskapet ønsker tilbakemelding på sin vekststrategi og ønsker å komme i kontakt med potensielle styremedlemmer.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
 • Markedsføring
 • Salg
 • Verdiskapende styrearbeid
 • Emisjonskompetanse
 • Erfaring fra drikkevannsbransjen og/eller landbasert oppdrett