Meny

Connect Springbrett® for Rekkje stiutvikling

Rekkje stiutvikling vil bli den ledende aktøren innen bygging av terrengsykkelanlegg i Norge

Meld deg på
  • Sted: Digitalt
  • Tid: Torsdag 5. november kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Fra utenforskap til livsmestring hos Rekkje stiutvikling

Virksomhetsbeskrivelse

Rekkje stiutvikling er en totalleverandør av anlegg for terrengsykling i Norge. På få år har de bygget opp en solid organisasjon med 10 ansatte som bygger sykkelanlegg over hele landet. Opplæring og kompetanseoppbygging har de hentet fra de beste i verden for å sikre slitesterke stier som passer inn i naturen. Gründer og majoritetseier er i dag styreleder og arbeider med strategi og forretningsutvikling i tillegg til drift. Han og resten av teamet har lenge tenkt på å hjelpe unge i utenforskap til livsmestring gjennom ulike aktiviteter knyttet til selskapet. De har lyst å dele opplevelsene knyttet til terrengsykling på stier de selv har bygget opp med ungdom som ikke finner sin plass i samfunnet. Det er også en rekke andre aktiviteter som de kan ta del i og som kan bygge dem opp med tanke på fremtidig skole og arbeid. Med forventet sterk vekst i Rekkje stiutvikling, ønsker selskapet også å kunne tilby jobb til noen av de som er med i programmet.

 

Samfunnsutfordring og målgruppe

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. 70.000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole (kilde NAV). Investeringer i økt yrkesdeltakelse er noe av det mest lønnsomme vi som samfunn kan gjøre. Skatt fra folk i arbeid utgjør nesten halvparten av statens inntekter. En person som aldri kommer i jobb koster ti millioner bare i inntektssikring. Da er ikke tap av skatteinntekter tatt med og heller ikke økte utgifter til helse og andre sosiale problemer.

Offentlige instanser som NAV, kommuner og fylkeskommuner vil være Rekkje sine betalende kunder på sikt. Men det kan også være andre større aktører som driver med å bekjempe utenforskap som kan være Rekkje sine samarbeidspartnere og mulige kunder.

 

Konkurrenter

Det er over 300 virksomheter som driver arbeidsinkluderingstjenester i Norge  og mange av dem er registrerte medlemmer hos ASVL (Arbeidsgiverforeningen for vekst – og attføringsbedrifter) og Arbeid og inkludering. Flere av selskapene er eid av enkeltkommuner eller flere kommuner sammen. Fretex og kirkens bymisjon er også sentrale aktører når det gjelder arbeidsinkluderingstjenester.

 

Ambisjoner

Gründeren og teamet i Rekkje stiutvikling har store ambisjoner og vil ta en ledende posisjon innen bygging av terrengsykkelanlegg i Norge. De ønsker samtidig å bygge opp en god tjeneste for utenforskap og ser at disse satsingene kan bidra positivt til hverandre.  Behov for bygging av nye stier og løyper i Norge er stort grunnet høyt press i tettbefolkede områder. Slitasje og dårlig planlagt stinettverk gir brukerkonflikter og er lite bærekraftige for fremtiden. Samtidig tror teamet at de kan hjelpe mange ungdom i utenforskap gjennom et program der de får brukt sine kreative evner til å bygge nye stier i dobbelt forstand.

 

Utfordringer

Gründeren av Rekkje stiutvikling vil utvikle denne tjenesten. Det vil naturlig ta vekk fokus fra kjernevirksomheten. Det vil også kreve kapital og man ser for seg å søke offentlig og privat støtte fra eksempelvis almennyttige stiftelser eller fond.  I første fase tenker man å utvikle konseptet i regi av selskapet, men det kan tenkes at andre organisasjonsformer kan bli aktuell på sikt. Gründeren har på kort tid utviklet et solid selskap med en unik kompetanse og ser at denne satsingen også vil  bidra til å bygge intern motivasjon og stolthet i organisasjonen.

 

Forventninger til Springbrett

Gründeren har et sterkt ønske om å hjelpe unge i utenforskap og ønsker å få tilbakemelding på programmet. Han ønsker også å få innspill til hvilke finansieringsmuligheter som foreligger på kort og lang sikt fra det offentlige og private stiftelser og fond. Det er viktig å fortsette den positive utviklingen av Rekkje stiutvikling og gründeren har stor tro på at den sosiale satsingen kan styrke kjernevirksomheten og visa versa. Han ønsker derfor tilbakemelding på hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte.

 

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett

Gründeren ønsker personer i panelet med god kompetanse og erfaring fra sosialt entreprenørskap og hvilke private og offentlige ordninger som er mulig å søke. Han ønsker også kompetanse om skalering da Rekkje stiutvikling har ambisjoner om sterk vekst fremover og ta en ledende posisjon i markedet. Fagpersoner som rådgivende ingeniører og landskapsarkitekter er også ønsker i springbrettet.