Meny

Connect Springbrett® for Pure Lobster

Norsk sjømatproduksjon skal femdobles innen 2050. Det må skje på bærekraftig vis. Gründerselskapet Pure Lobster vil produsere rødklo nær markedene og med minimalt fotavtrykk.

Meld deg på
  • Sted: Teams
  • Tid: Tirsdag 28. september kl 14:00-16.15
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

På verdensbasis er produksjon av krepsdyr nest størst innen akvakultur. Volumet i Norge er lavt fordi norske skalldyrarter er lite egnet som oppdrettsorganismer. De vokser tregt, har utfordrende biologi og høye produksjonskostnader. Gründerselskapet Pure Lobster mener de har funnet løsningen Down Under. Møt den australske ferskvannshummeren rødklo, skalldyrenes svar på laks.

Fiskeribestanden i Norge er kvotebasert og per i dag fisker man fulle kvoter. Dersom vi skal nå en femdobling i sjømatproduksjon innen 2050 må vi gjøre det gjennom bærekraftig oppdrett. Det krever nye løsninger, nye arter og nye produksjonsmetoder. Pure Lobster skal utvikle en intensiv oppdrettsmodul for rødklo til det globale kreps-og hummermarkedet som er respektive 600 milliarder NOK og 50 milliarder NOK årlig.  

Oppdrett av kreps og hummer – en ny høymargin business  

I dag drives det dambasert oppdrett av australsk rødklo på den australske landsbygda. Dette er svært lite intensivt og kostnadseffektivt og den unike biologien til rødklo som en oppdrettsorganisme, blir ikke utnyttet godt nok. Kreps- og hummer henter svært høye kilopriser i markedet. Gründerne vil lage intensive og mindre oppdrettsanlegg som er modulbaserte og kan flytte inn i eksisterende bygninger nær eller i markedene.  

Rødklo kan produseres med et minimalt fotavtrykk 

Mer enn 70 prosent av klimagassutslippene fra oppdrettsnæringen har sin opprinnelse fra fôret. Årsaken er lang frakt av soya og bruk av billig fiskemel (resulterer også i lave fiskebestander).  

Arten australsk rødklo (Cherax quadricarinatus) klassifiseres både som kreps og hummer, avhengig av størrelse. Den er verdens eneste oppdrettsorganisme som ved egenproduserende enzymer kan utnytte ubearbeidet cellulose for vekst (verdens mest rikelige polymer). Siden rødklo sin biologi er så unik har Pure Lobster et mål om å lage verdens mest bærekraftige fôr. Kanskje til og med å få til en karbonnegativ produksjon. Desto mer kreps og hummer du spiser, desto mer hjelper du planeten. Det hadde ikke vært så dumt? 

Store skaleringsmuligheter

De intensive kreps- og hummermodulene er koblet til RAS (Resirculating Aquaculture System) hvor 99,8% av ferskvannet gjenbrukes og det er ingen utslipp. Ikke bare går dette på forsvarlig forbruk av ressurser, men gir et tilnærmet ubegrenset potensiale for skalering – nær markedene.


Gründerteamet med Nikolai Eide, Aslak Heining, Filip Hellmann, Sandra Løfsnæs og Jacob Hansson Bull.
 

Kunder/ samarbeidspartnere 

Pure Lobster har inngått intensjonsavtaler med flere kunder i det norske high end HORECA-segmentet, og arbeider med intensjonsavtaler i Sverige.  

Protype i prosess 

Pure Lobster har utviklet en modul for intensiv produksjon av skalldyr.. Denne modulen kjøres igjennom simuleringer nå i samarbeid med Ocean Innovation og CMR Prototech.  Prototype skal være klar innen slutten av 2021.  

Kapitalbehov

Selskapet trenger kompetent kapital til videre utvikling av selskapet og produktet. Pure Lobster AS ønsker derfor investorer med kompetanse innenfor sjømat og havbruk, fôrutvikling, langsiktig finansiering av tung industri, internasjonalisering, skalering og tech (AI, automasjon, etc.). 

Totalt har selskapet behov for ca. NOK 5.000.000 – 10.000.000 i kapitaltilførsel.  

Kapitalen skal benyttes til kommersialisering av selve konseptet med utbyggingen av selskapets første kommersielle oppdrettsanlegg. I tillegg vil selskapet aktivt jobbe med internasjonalisering. Øremerket kapital til R&D vil også være høyst nødvendig. Her ønsker vi å kapre markedene med vår teknologi og art, så fort som mulig.  

Forventninger til Springbrett 

Pure Lobster AS er et ungt selskap i et nytt segment i sjømatmarkedet, og ønsker innspill på vekst- og finansieringsplan.  

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner (velg de som er relevante) 

  • Investor/finansiering/corp. finance   
  • Salg/ eksport/ Lisensering/franchise  
  • Produktutvikling/Tjenesteutvikling 
  • Internasjonalisering  
  • Produksjon  

Dette Springbrettet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune.