Meny

Connect Springbrett® for Novumare

I en verden som blir grønnere, stilles det stadig tøffere og mer komplekse krav til bærekraft og sirkulærøkonomi i entreprenørarbeid. NovuMare skal levere gode, bærekraftige løsninger for å minimalisere negative konsekvenser for miljøet ved arbeid i det marine miljø.

Meld deg på
 • Sted: Sartor Drange, Idrettsvegen 156, 5353 Straume 
 • Tid: Torsdag 8. september, kl 13:00-15:30
 • Arrangør: Connect Vest, i samarbeid med Øygarden Næringsutvikling og Vest Næringsråd

 

 

Connect Springbrett er en speed-date med næringslivet for å syreteste konsept og vekststrategi!

I Connect Springbrett® møter gründerselskapet et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Connect Vest håndplukker eksperter med kompetanse, erfaring og nettverk som kan bidra til gode svar på de strategiske utfordringene. På denne måten får selskapet 2 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.


NovuMare skal hindre at partikler, plast og annen forurensing spres i vannmassene ved arbeid i tilknytning til sjø og vassdrag. Selskapet skal overvåke, dokumentere at grenseverdiene som er satt for prosjektene til enhver tid overholdes og varsle ved overskridelser. Barrierene som benyttes skal gi minst mulig miljøavtrykk, og gjenbruk skal sikres.

NovuMare ble etablert 2017 og hadde en omsetning i 2021 på 20 mill. Selskapet ser at det er et stort vekstpotensial innenfor segmentet entreprenør og ønsker å få laget en vekststrategi for satsingen.

Sikrer komplekse krav til bærekraft

I en verden som blir grønnere, stilles det stadig tøffere og mer komplekse krav til bærekraft og sirkulærøkonomi i entreprenørarbeid. Krav og forventinger kommer fra regulatoriske myndigheter, Statsforvalter, byggherrer, opinionen og næringen selv. NovuMare skal tilby one-stop-shopping for kompetanse, tjenester og produkter som sikrer det marine miljø ved utfylling/fjerning av masser i sjø og vassdrag. Dette innebærer bla.

 • Prosjektering
 • Salg/utleie av partikkelbarrierer/miljøsikkringsutstyr
 • Utleie av miljø-loggere for miljødokumentasjon
 • Fartøy for utlegging, ettersyn og dokumentasjon
 • Beredskap ved akutt forurensning (maritim miljøberedskap)

Marked

Entreprenørnæringen i inn- og utland. Innenfor dette segmentet er SKANSKA den største kunden i dag.

Potensielle kunder

Sotralink, Statens vegvesen, Bane NOR, Skanska, Veidekke, LAB og lignende selskap/organisasjoner.

Kapitalbehov

50 000 000 NOK.

Forventninger til Springbrettet

Selskapet forventer gode, konstruktive tilbakemeldinger på sin tilnærming, samt få etablert relasjoner til relevante interessenter og mulige investorer.

Ønsket kompetanse i Springbrett-panelet

 • Bransjekunnskap fra entreprenører
 • Bransjekunnskap fra byggherrer/kunder
 • Go-to-market strategi – markedsføring og salgsstrategi – tjenesteutvikling
 • Internasjonalisering
 • Verdiskapende styrearbeid
 • Investorer (industrielle)
 • Kontraktuell kompetanse (juridisk)

 

Takk til vår samarbeidspartner Sparebanken Vest, som har delfinansiert dette Springbrettet!