Meny

Connect Springbrett® for Go score

Utvikler fremtidens beslutningsstøttesystem for banker og andre kredittgivere

Meld deg på
  • Sted: Digitalt springbrett på teams
  • Tid: Mandag 10.Mai kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest i samarbeid med Sparebank 1-SR Bank

 

 

Prisbelønt fintechselskap vil sette ny standard for creditscoring i Europa

Virksomhetsbeskrivelse

For kredittgivere er kredittvurdering og beslutning er av de viktigste faktorene for å skape lønnsomhet i selskapet. Det handler om å gi kreditt til de som har evne og vilje til å betale tilbake lånet.  De senere år har bank og finansinstitusjoner utviklet automatiske prosesser hvor de henter data om kunden og predikerer sannsynlighet for mislighold basert på ulike modeller. Disse modellene danner et viktig beslutningsgrunnlag for om kunden får kreditt eller ikke. Modellenes kvalitet og treffsikkerhet er avgjørende.

Go score er et fintech-selskap som ble etablert i 2019 og som utvikler og leverer scoringmodeller til banker, forsikringsselskaper og kapitalleverandører. Modellene de utvikler baserer seg på sanntids-informasjon om kundenes transaksjoner og betalingsatferd samt andre viktige indikatorer. De har laget en algoritme som gir forklaringer på scoringen.

Selskapet ble tatt opp i Sparebank 1 SR-Bank sin Gründerhub i Bergen i 2020 og vant først den lokale prisen og deretter ble de kåret til årets beste Gründerhub-selskap ved utdeling i Stavanger senere samme år.  Til sammen mottok de kroner 300.000.

Nye regler fra EU, PSD2,  har gjort det mulig for kunden å samle alle betalingstransaksjoner i banken og gjøre de tilgjengelig for andre aktører. Målet med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester.

Go score tilfører verdi til kundene (kredittgivere f.eks. banker ) gjennom å forenkle og forbedre låneprosessene (automatisering) samt sørge for at de riktige kundene får kreditt. Løsningene deres kan lett integreres med eksisterende prosesser og systemer. Erfaringer så langt med løsningene viser at kundene kan få inntil 24 prosent flere kunder og redusere misligholdet med 49% gjennom deres kredittscoremodeller.

Teamet

Go score teamet består av 4 personer som har omfattende erfaring fra software- og produktutvikling, data- analyse, maskin-læring, salg og UI/UX design. Alle har dokumenterte resultater å vise til innenfor sine områder og rangert i toppklasse på ulike kåringer. Gründer og daglig leder har mer enn 10 års utviklingserfaring av programvarer og var CTO i et netthandelskonsern med mer enn 1000 ansatte hvorav 100 utviklere og 300 online butikker.

Marked og Kunder

Løsningene til Go score kan skaleres og markedet er potensielt alle kredittgivere i verden .  I første fase satser selskapet på aktører lokalisert i Norge men på sikt ønsker de å skalere til Europa. I dag jobber Go score med en bank og et inkassobyrå og er i prosess med flere andre kredittgivere.

Go score har også utviklet en løsning (app) for privatpersoner der de kan få en oversikt over forbruket sitt, få tilgang til en kredittscore, refinansiere sitt lån og få tips og råd om hvordan forbedre sin kredittstatus overfor kredittinstitusjoner. Det kan igjen gi den enkelte forbruker bedre betingelser og forhandlingsmakt overfor sin bankforbindelse. Foreløpig er denne løsningen gratis men på sikt kan det potensielt gi interessante forretningsmuligheter.

Go score kan levere ulike produkter og løsninger til kundene i ulike situasjoner. Det er derfor vanskelig å estimere det totale markedet for selskapet, men det er betydelig.

Konkurrenter

Go score sine konkurrenter er både tradisjonelle kredittratingbyråer og nye fintechselskaper. Av de mer tradisjonelle selskapene finner vi Bisnode, SCHUFA, Eperian, Equifax som bygger på modeller utviklet fra 1980-tallet. Nye aktører er Clearscore, Bonify som ikke har utviklet bedre modeller men presenterer løsninger til kundene gratis og får sin inntjening gjennom å være agent og låneformidlere. Nyere aktører som baserer modellene sine på transaksjoner er Instantor og Nordigen. Bankene selv har også egne modeller og kan være krevende å få innpass hos.

Ambisjoner

Go score har store ambisjoner og har som mål å sette en ny sanntids- standard kreditscoremodell i Europa.

Utfordringer

Go score trenger tilgang til store datamengder for å kunne dokumentere hvorfor deres løsninger fungerer bedre enn dagens kreditscoremodeller. Da trenger de et samarbeid med en stor  og gjerne tradisjonell bank/finansinstitusjon med en betydelig kundeportefølje. Det opplever de er krevende. Det er også en utfordring å få tilgang til private forbrukere sine data og de har ikke funnet den optimale løsningen for det ennå. Compliance og kompetanse om regelverket for kredittgivning er en kompetanse de ennå ikke har i teamet.

Forventninger til Springbrett

Selskapet ønsker råd og tilbakemelding på forretningsmodell og strategi. De ønsker også å komme i kontakt med mulige samarbeidspartnere og investorer. Selskapet skal også hente inn eksterne investorer som kan matche tilskudd fra Innovasjon Norge.

Ønskede kvalifikasjoner/erfaringer til personer som skal delta i Springbrett

  • Erfaring og kompetanse fra Bank, Finans og forsikring
  • Compliance og regulatoriske rammebetingelser
  • Erfaring fra investorprosesser i tidligfaseselskaper
  • Investorer