Meny

Connect Springbrett® for Friendr

Selskapet har ambisjoner om å bygge den beste venne- og aktivitetsplattformen i verden. Målet er å ha en brukermasse på over 100 millioner brukere.

Meld deg på
 • Sted: Digitalt på teams
 • Tid: Tirsdag 16. mars kl 13:00-15:30
 • Arrangør: Connect Vest , Sparebank 1 SR-Bank er vertskap for dette springbrettet

 

 

Men appen Venn blir det enklere å finne nye venner

For mange mennesker er det vanskelig å finne venner man trives med, noe som påvirker fysisk og mental helse. Ensomhet er et økende problem over hele verden og omtales som den nye folkesykdommen. Mange opplever det som tabubelagt å snakke om ensomhet, selv om den enkelte kan ha mange bekjentskaper. Man antar at Corona-pandemien har forsterket dette, og man hører daglig om mennesker som sliter psykisk som følge av ensomhet. Dette problemet ønsker gründeren av Friendr å gjøre noe med. Han ønsker å bidra til økt sosialt samvær og mindre ensomhet globalt, ved å bygge den beste digitale møteplassen for å finne nye venner og aktivitetstilbud tilpasset hver enkelt bruker.

Virksomhetsbeskrivelse

Selskapet defineres som et tech-selskap og løsningen de utvikler er en brukervennlig mobilapplikasjon som senker terskelen for å komme i kontakt med nye venner, gjerne gjennom aktivitetstilbud tilpasset hver enkelt bruker. Den første versjonen av appen ble lansert i januar.

For at appen skal gi god verdi for brukerne går gründeren vitenskapelig til verks for å finne ut hvorfor noen vennskap fungerer bedre enn andre. Han er i dialog med forskere og akademia i inn- og utland for å identifisere hvilke menneskelige faktorer som veier tyngst i kobling av forskjellige personligheter. Gjennom å kombinere forskning innen psykologi, maskinlæring og dypanalyse, vil løsningen i appen øke sannsynligheten for å koble mennesker som vil trives sammen. Den vil også tilby aktivitetstilbud som er mest relevant for den enkelte bruker.

Teamet

Gründeren kommer fra finansbransjen og var med å starte og bygge opp et verdipapirforetak. Han har knyttet til seg dyktige rådgivere på områder som er kritisk for å utvikle selskapet videre, både innen psykologi, maskinlæring, programvareutvikling og design. Han har også engasjert fem utviklere i Ukraina og Russland. Gründeren deltar på vekstprogrammet til VIS Startup og har nylig blitt medlem av Norwegian Smart Care Cluster. I den senere tid har gründeren også fått råd og innspill fra en tidligere seriegründer og forretningsutviklere i Connect Vest.

Marked og kunder

Markedet er globalt, og brukere av appen kan være personer i alle aldersgrupper og som er i spesielle livsfaser og situasjoner. Gründeren ser for seg mennesker som ønsker tilgang på flere venner og rette aktivitetstilbud.

Typiske eksempler er:

 • Studenter i ny by eller nyinnflyttede generelt
 • Backpackere, expats, forretningsreisende
 • Single (foreldre) og enker/enkemenn
 • Personer som mangler noen å utføre spesifikke hobbyer med
 • Mennesker i foreldrepermisjon.
 • Mennesker som trenger flere venner.

Når brukermassen er tilstrekkelig stor, tenker selskapet at annonsører og andre samarbeidspartnere kan være viktige kundegrupper med tanke på inntekter. Forretningsmodellen er ikke endelig bestemt, og gründer vil i første fase fokusere på å bygge en løsning som gir verdi for brukerne.

Konkurrenter

Selskapet ser på store plattformer som Facebook, Instagram og Tinder som indirekte konkurrenter. Det finnes også direkte konkurrenter med stor brukermasse som Gofrendly, Bumble BFF, Nextdoor og Meetup.

Friendr sin løsning vil skille seg fra de andre konkurrentene ved å bygge inn psykologisk forskning og dataanalyse på hvilke vennskap som gir størst verdi for brukerne.

Ambisjoner

Selskapet har ambisjoner om å bygge den beste venne- og aktivitetsplattformen i verden. Målet er å ha en brukermasse på over 100 millioner brukere. Dette skal oppnås ved å ta matching og brukervennlighet på alvor, og finne ut gjennom forskning og dataanalyse hva som må være tilstede for å etablere et godt vennskap.

Utfordringer

For å nå de ambisiøse målene trenger selskapet betydelig ekstern kapital for å videreutvikle appen og gjøre den kjent. De har også behov for å styrke teamet med utfyllende kompetanse samt etablere et kompetent styre. Oppsummert trenger selskapet kapital og kompetanse i tiden fremover.

Kapitalbehov

I første fase ønsker selskapet å hente inn NOK 5 millioner som skal brukes til å bygge flere funksjoner inn i appen samt gjøre den kjent. De har allerede fått brukere over hele verden uten å markedsføre den.

Forventninger til Springbrett

Selskapet ønsker å få tilbakemelding på hvordan de skal lykkes med kommersialisering og kapitalinnhenting. Friendr forventer ikke å generere kontantstrøm på kort sikt og ønsker investorer som måler fremdrift i vekst og aktivere brukere i de første årene.

Friendr ønsker å komme i kontakt med gründere som har lykkes med å få mange brukere, også internasjonalt.

Ønskede kvalifikasjoner/erfaring til personer som skal delta i Springbrett:

 • Forretningsutvikling med solid tech-erfaring
 • Erfaring fra sosiale medier (globalt)
 • Internasjonal markedsføring
 • Erfaring fra søknadsprosesser inn mot Forskningsrådet, Innovasjon Norge og andre offentlige instanser.
 • Erfaring med å hente inn kapital i en tidlig fase