Meny

Connect Springbrett® for Dynamon

Dynamon leverer en fremtidsrettet skalerbar Software-as-a-Service (SaaS)-løsning som møter behovet for rask tilrettelegging og planlegging av turnuser i helsesektoren. Løsningen gir store besparelser.

Meld deg på
  • Sted: Media City Bergen
  • Tid: 25. november kl 14:00-16:00
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

I dag utarbeides turnuser manuelt ved at ledere fordeler vaktkoder for alle ansatte på alle dager basert på lovkrav, sentrale- og lokale avtaler, rammer for drift og ansattes ønsker.  

En leder som har testet Dynamon sin turnusgenerator beskrev at hun pleier bruke 5 arbeidsuker på å utarbeide en turnus. I Dynamon sin turnusgenerator hadde hun spesifisert behov hos alle ansatte, samt lagt bemanningsplanen (kompetanse og antall på alle vakter 24/7) for sin avdeling i løpet av testens 2 timer. Turnusgeneratoren brukte ca 20 minutter på å generere en turnus. 

Marked

I helsesektoren i Norge arbeider det ca 400 000 helsearbeidere i turnus. Hvis vi tar utgangspunkt i en lisenskostnad på kr 500 pr ansatt pr år, vil markedspotensialet være minst 200 millioner i året.  

Krav til turnus i helsesektoren anses som de mest komplekse turnusreglene uavhengig av sektor og bransje. Dynamon sin turnusgenerator kan med noen justeringer og tilpasninger også benyttes i andre bransjer. 

Turnusgeneratoren har globalt potensiale, og da først og fremst i land med tilsvarende lover og regler rundt arbeidstidsbestemmelser som Norge har. I Europa er Norden naturlig målmarked, mens land som Østerrike og Tyskland også har komplekse regelsett for turnusarbeid.

Kundene

Kundene til Dynamon sin turnusgenerator er først og fremst kommune- og spesialisthelsetjenesten og private helseaktører med turnusarbeid. Turnusgeneratoren kan benyttes i andre sektorer, både private og offentlige tjenestetilbydere, som har turnus.

Kapitalbehov

Estimert kapitalbehov i 2022 er kr 3-5 millioner som skal benyttes til drift- og videreutvikling av produkt og ansettelser av personer med kompetanse innen markeds- og kommersialisering.

Forventninger til Connect Springbrett

Få klare råd og innspill til markedsstrategi for hvordan Dynamon skal ta sin SaaS løsning fra MVP til marked, både i helsesektoren og i andre sektorer/bransjer.  

Ønskede kvalifikasjon i Connect Springbrett panelet

  • Investor/kapitalstrategi 
  • Bransjekunnskap fra helse-omsorgsektoren 
  • Produkt-/tjenesteutvikling/SAAS  
  • Internasjonalisering av helsetjenester