Meny

Connect Springbrett® for Birdsview

Birdsview utvikler en fullstendig SaaS løsning som automatiserer og digitaliserer tilstandsvurdering av tremateriale gjennom avanserte algoritmer og radarteknologi. 

Meld deg på
 • Sted: Teams
 • Tid: 24. feb kl 13.30-15.30
 • Arrangør: Connect Vest, BKK Spring er vertskap for dette springbrettet

 

 

Nettselskaper, som er ansvarlig for å sikre pålitelig strømforsyning, sliter med å kartlegge tilstanden til strømnettet på en effektiv og presis måte. Trestolpene som brukes i nettet råtner innenfra og det finnes ingen eksisterende løsninger for å detektere og analysere reststyrken presist og enkelt. Birdsview hjelper nettselskapene med å effektivt vurdere en aldrende infrastruktur og tilbyr:

 

 • Bedre innsikt i strømnettets tilstand gjennom presise data
 • Økt forutsigbarhet, bedre planlegging og kostnadseffektive avgjørelser gjennom datadrevne og automatiserte analyser
 • Økt operasjonell effektivitet og finansielle resultater 

Traction & Marked

Selskapet har 4 markedsledende nettselskaper som betalende pilotkunder som så langt bidrar med kompetanse, egeninnsats og finansiering. De er også i dialog med nye potensielle kunder både nasjonalt og internasjonalt. Det globale markedet anslås å ha en markedsverdi på 10 mrd NOK årlig. Selskapet ser et stort potensiale for å øke markedet gjennom å implementere teknologien i nye markeder.

Birdsview trenger kompetent kapital til videreutvikling av selskapet og løsningen, og ønsker investorer med kompetanse innenfor nettbransjen, byggindustri eller som har erfaring med å realisere/kommersialisere lignende teknologier.  

Kapitalbehov

Selskapet skal hente 3-5 millioner kroner. Selskapet kombinerer innhentet kapital med en innovasjonskontrakt fra Innovasjon Norge for å oppnå en total finansiering på 9-11 millioner kroner. Bidrag fra pilotkunder er sikret, og Innovasjon Norge er positive til å støtte prosjektet. Kapitalen skal benyttes til å gjennomføre fullskalatester med pilotkunder og til å utvikle et markedstilpasset sluttprodukt.

Forventninger til Springbrett

Selskapet ønsker tilbakemelding på:

 • Markedet innenfor nettbransjen 
 • Nye markeder og potensiale ved teknologien 
 • Kapitalinnhenting / investorer 

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

 • Investor / finansiering 
 • Nettbransjen og markedet 
 • Skalering og vekst
 • Konstruksjonsbransjen – vedlikehold og forvaltning