Meny

Connect Springbrett® for AKA Free Hands

Vil gjøre hverdagen enklere for krykkebrukere

Meld deg på
  • Sted: Digitalt springbrett på teams
  • Tid: Onsdag  14.April kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Vil gjøre hverdagen enklere for krykkebrukere

AKA Free Hands har utviklet et produkt som gjør det mulig å frigjøre hendene ved behov. Produktet gjør også at brukeren har kontroll på krykkene.

Virksomhetsbeskrivelse

Gründeren av AKA Free Hands har erfart selv hvor krevende hverdagen blir når man er avhengig av krykker for å bevege seg. Hun undersøkte om det fantes et produkt på markedet som gjorde det enklere å ha kontroll på krykkene, men fant ikke noe som var egnet. Derfor utviklet hun et produkt som bidrar til mer selvstendighet, mestring og fleksibilitet for krykkebrukere. Hun har testet ut produktet på seg selv og skal nå i gang med en større uttesting i samarbeid med blant annet Helse Førde, Sunnaas og Beitostølen.

Teamet

Gründeren er opprinnelig utdannet dataingeniør og har interesse for å løse ulike problemer. I tillegg til seg selv, har hun knyttet til seg 3 andre personer som har relevant og kompletterende kompetanse for utvikling av produktet. De tre andre er en fysioterapeut med spesialkompetanse på rehabilitering, en ortopedtekniker og en person som underviser i videregående skole, og som har erfaring fra plastindustrien. Selskapet tatt opp som inkubatorbedrift i Kunnskapsparken Vestland som bl.a. bidrar selskapet med forretningsutvikling, nettverk og kompetanse.

Marked 

Markedet for produktet er stort. Krykker blir brukt av mennesker i hele verden. Noen er avhengig av krykker for en viss periode og andre er avhengig av hjelpemiddelet permanent. Tall fra USA viser at rundt 5 millioner bruker krykker årlig; rundt 1,46% av befolkningen. Tilsvarende tall for Norge har ikke vært mulig å finne, men benytter man samme prosenttall antar man at markedet ligger på nær 80.000 brukere.

Konkurrenter

Teamet har ikke funnet noe tilsvarende produkt. Det finnes to aktører som tilbyr andre produkter som dekker noe av problemet, men på langt nær det samme. Det antas at produktet kan være lett å kopiere og derfor vil det ikke gis utfyllende beskrivelse av funksjonalitet i denne invitasjonen.

Ambisjoner

Gründer har selv hatt store fordeler av produktet hun har utviklet, og har derfor ambisjon om at alle som bruker krykker skal bruke hennes produkt. Det forventes at andre aktører vil komme etter og at hun derfor må ha en offensiv strategi for å rulle ut produktet og få en sentral posisjon i markedet.

Utfordringer

Selskapet har utviklet første versjon av produktet, og det ser ut til å fungere meget godt hva gjelder funksjonalitet og kvalitet. De har ikke koblet inn designere ennå og ser at dette kan være nyttig av flere grunner. Gründer står overfor en rekke veivalg og ønsker innspill og råd om hvordan de kan lykkes fremover ut fra dagens ståsted.

Forventninger til Springbrett

  • IPR-strategi for styrket konkurransekraft og beskyttelse mot mulig kopiering.. Det antas at produktet lett kan kopieres og en av de viktigste utfordringene for selskapet nå er å beskytte produktet så langt det lar seg gjøre. Selskapet trenger derfor råd og innspill til en fornuftig strategi på dette området.
  • Salg og markedsstrategi. Selskapet er avhengig av en vellykket salgs- og markedsstrategi for å lykkes og ønsker råd og innspill på dette viktige området herunder kanalstrategi, markedsføring og samarbeidspartnere. I første fase tenker de nasjonalt, men ønsker også innspill knyttet til global ekspansjon.
  • Selskapet ser på en rask skalering som viktig da produktet lett kan kopieres. Gründeren ønsker innspill på hvordan hun kan skalere og designe bedriften for vekst herunder også se på muligheten for å lisensiere produktet i ulike markeder.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Kompetanse om vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, design, varemerke og opphavsrett.
  • Kunnskap om lansering av helseprodukter nasjonalt og internasjonalt herunder salg og markedsføring
  • Kunnskap om design og produksjon av helseprodukter
  • Innkjøpskompetanse og nettverk for helseprodukter (apotek, rehabilitering, sykehus, hjelpemiddelsentral)