Meny

Industrifinans er ny partner til Connect Vest

Industrifinans har vært en ledende aktør i det norske finansmarkedet i flere tiår. Vi gleder oss til samarbeidet fremover.

-Connect har bidratt til betydelig verdiskapning over mange år, og gründere som utvikler verdier kan finne kompetansen og nettverket til Industrifinans verdifullt på kort og lang sikt, sier seniorrådgiver i Industrifinans, Olav Rune Øverland.

Industrifinans har konsesjon til å drive investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og ordreformidling. 38 ansatte nasjonalt forvalter og yter rådgivning knyttet til verdier på over 40 milliarder kroner. Kundene er alt fra kommuner og institusjoner til familieselskaper og formuede privatpersoner. Her i Vestland har Industrifinans 5 ansatte.

Som samarbeidspartner til Connect Vest vil Industrifinans bidra med faglige innspill over tid, og vi har allerede flere spennende lunsjmøter under planlegging. Sentrale temaer vil være verdiskapende styrearbeid, vekst og skalering og hvordan investere i tidligfase.

-Vi ønsker å bidra til verdiskapningen og transformasjonen av økonomien i Vestland, forteller Øverland.

-Vi synes alltid at det er spennende med nye partnere som bringer inn ny kompetanse til nettverket. Vi gleder oss til tett samarbeid, forteller daglig leder i Connect, Gøril Selvik.