Meny

Connect Vekst kompetanseprogram – Stavanger 2019

Sammen med Stavanger kommune, EY, Miles og Advokatfirmaet Legal ønsker vi å bidra til flere arbeidsplasser og regional verdiskaping. Meld deg og din bedrift på Connect Vekst i dag.

Meld deg på

 

 • Fagsamlinger:
  15. okt. kl. 09:00-16:00
  22. okt. kl. 09:00-16:00
  29. okt. kl. 09:00-16:00
 • Sted:
 • EY (Ernst & Young) Vassbotnen 11A, 4313 Sandnes
 • Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus, Richard Johnsensgate 4
 • Arrangør: Connect

 

Ønsker du faglig påfyll og økt kompetanse? Vekst og nye arbeidsplasser? Vi gjentar suksessen for tredje år på rad og skal gjennomføre kompetanseprogrammet Connect Vekst for 6. gang. I samarbeid med Stavanger kommune skal vi i år gjennomføre et program for SMB-segmentet med hovedfokus på miljøer i og rundt blå og grønn sektor, samt teknologibedrifter, etablerte klynger og andre miljøer som arbeider med skalering og vekst.

Kostnadsfritt tilbud

Tilbudet er kostnadsfritt og rettet mot små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Stavanger kommune, samt Finnøy- og Rennesøy kommune. Programmet har kapasitet for inntil 25 bedrifter, og dere er velkomne til å delta med inntil 2 personer fra deres bedrift. Dersom du/dere ønsker å delta på programmet, vennligst se påmeldingsinformasjon under.

Connect Vekst er et kostnadsfritt kompetanseprogram som legger til rette for utvikling og konkurransekraft i SMB-segmentet, samt få utvidet nettverk og muligheten til å få nye forretningsforbindelser. Programmet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Connect, samt våre partnere EY, Miles og Advokatfirmaet Legal, og er en del av Stavanger kommunes satsing for små og mellomstore bedrifter i kommunen.

De store trendene treffer alle

Vi vet at store trender som digitalisering, nye forretningsmodeller og det grønne skiftet vil treffe alle bedrifter. Ingen kan løpe fra endringer som automatisering av produksjon, modernisering av arbeidsprosesser, behov for å fornye forretningsmodeller og skape ny kundeflate. Videre vil løsninger med teknologier som data science, maskinlæring, internet of things og robotisering etterspørres i økende omfang.

Connect Vekst skal bidra til vekst, og i tillegg gi et innblikk i hvordan ledelsen i små og mellomstore bedrifter kan forholde seg til endringene som skjer i markedet og næringslivet i en globalisert og digital verden. Kompetanseprogrammet består bl.a. av fagsamlinger over tre hele dager og gjennomføres hos EY og Innovasjonspark Stavanger hhv. 15., 22. og 29. oktober.

Vekstprogrammet styrker konkurransekraften

Fagsamlingene i Connect Vekst vil bl.a. ta utgangspunkt i EY Growth Navigator™ som er et patentert verktøy for å vurdere hele bredden i et selskaps evne og styrke til vekst og konkurransekraft. Verktøyet er utviklet basert på erfaringer over siste 30 år og flere tusen vekstselskaper gjennom et globalt oppfølgingsprogram, og fagsamlingene vil ta utgangspunkt i syv drivere for vekst. Følgende er emner som typisk vil bli tatt opp i fagsamlingene:

 • Øke verdien av kundebasen
 • Skape et team som presterer optimalt og en god kultur
 • Utnytte de mulighetene som skapes gjennom digital teknologi
 • Gjøre driften mest mulig effektiv
 • Utvikle en grunnleggende strategi for vekst og bygge en økonomifunksjon med høy kvalitet
 • Få i stand sterke strategiske allianser og samarbeidsforhold
 • Etablere ledende risikostyring
Noe av hensikten med programmet er å gi bedriftene en vurdering av hvor disse står i dag. Videre skal fagsamlingene hjelpe bedriftene med å tenke på hvilket nivå bedriftene ønsker å befinne seg på i løpet av de neste to til tre årene, samt hvordan bedriften skal foreta denne transformasjonen for å kunne redusere gapet mellom dagens situasjon og fremtidig ønsket situasjon. Målet med Connect Vekst er som nevnt å hjelpe bedrifter med å benytte denne kunnskapen til å tenke mer proaktivt og styrke evnen for vekst og konkurransekraft.

I samarbeid med: