Meny
Connect

Vekst

Vårt vekstprogram, Connect Vekst, bidrar til å sikre og å skape arbeidsplasser i etablert næringsliv.

Små og mellomstore bedrifter sysselsetter nesten halvparten av de ansatte i privat sektor og står for halvparten av den årlige verdiskapingen her til lands, i følge tall fra NHO. I årene framover blir det avgjørende å skape nye arbeidsplasser, og vekst i SMB-segmentet er viktig i denne sammenhengen.

Lære av gründere

Vårt vekstprogram er utviklet for å tilføre kompetanse og nettverk til små og mellomstore bedrifter, og å flytte langsiktige strategiske vurderinger opp på agendaen. Vi ser også at mange små og mellomstore bedrifter har mye å lære av gründerbedrifter.

 

”Fagprogrammet var en åpenbaring. Å få inn gründertankegang i etablerte bedrifter er veldig smart. Det er så lett å sige bakpå. Jeg bruker min nye kunnskap daglig.”

- Odd Gunnar Holsen, A7 Print

Connect Vekst består av et fagprogram med 3 samlinger. 25-30 motiverte bedrifter blir plukket ut til å delta på fagsamlingene. Her har vi med oss inspirerende foredragsholdere som snakker om de store trendene som treffer alle bedrifter og tar opp ulike aspekter ved vekststrategi.

Individuell oppfølging

Etter fagprogrammet blir 3-5 bedrifter plukket ut til videre prosess. Dette vil være bedrifter som har potensiale til å vokse og skape flere arbeidsplasser, men det er også vesentlig at eiere og ledelse er motiverte for å jobbe med vekststrategi. Flere av Connects tjenester er aktuelle i det videre løpet. Connect Springbrett, Connect Mentor og Connect Styre vil vurderes i det enkelte tilfellet.

Connect Vekst er et samarbeid mellom Connect og kommuner på Vestlandet. Så langt har vi til sammen kjørt 10 programmer for Bergen, Stavanger, Sandnes og Eigersund kommuner.

“Programmet ga ny giv og motivasjon, og var svært nyttig og relevant for meg som arkitekt med utvidet lederansvar. ”

– Siri Dalheim, Artec AS